Wyróżnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla zespołów badawczych z IUNG-PIB

Wyróżnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla zespołów badawczych z IUNG-PIB

08.12.17  W dniu 6 grudnia 2017 r. odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi jubileuszowe spotkanie z okazji 25 edycji konkursu „Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego”. Podczas tego spotkania ogłoszono wyniki tegorocznej edycji konkursu  oraz wręczono nagrody i wyróżnienia instytutom badawczym resortu rolnictwa za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie,  rozwoju wsi i rynkach rolnych.

Nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za „Wdrożenie selekcji markerami molekularnymi (marker-assisted selection) do hodowli ziemniaków odpornych na zarazę ziemniaka” otrzymał zespół autorski z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie.

Wyróżnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymały 3 zespoły autorskie z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach:

  • dr Adam Berbeć, dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, dr hab. Rafał Pudełko, dr Paweł Radzikowski, dr Jarosław Stalenga, dr hab. Mariola Staniak za „Badania nad wpływem różnych praktyk rolniczych na różnorodność biologiczną na użytkach rolnych oraz promocja systemów rolniczych sprzyjających jej ochronie”;
  • dr hab. Janusz Smagacz, dr Andrzej Madej, dr Andrzej Biskupski, dr Stanisław Włodek, dr Tomasz Sekutowski, dr Jan Jadczyszyn, dr Anna Gałązka za „Opracowanie i wdrażanie konserwujących systemów uprawy roli w warunkach glebowo-klimatycznych Polski”;
  • prof. dr hab. Janusz Podleśny, dr Mariusz Zarychta, prof. dr hab. Teresa Doroszewska, prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, Maria Michałkiewicz, Anna Jacniacka za „Upowszechnianie, wdrażanie i ocena stopnia realizacji zasad integrowanej ochrony i produkcji roślinnej w gospodarstwach rolnych w Polsce”.

Wyrazem uznania dla Dyrekcji i Pracowników IUNG-PIB za uzyskanie wyróżnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi była statuetka, którą z rąk Podsekretarza Stanu Ryszarda Zarudzkiego odebrała prof. dr hab. Teresa Doroszewska oraz dyplomy wręczone członkom poszczególnych zespołów autorskich.

Podsumowując spotkanie Podsekretarz Stanu Ryszard Zarudzki podkreślił duże znaczenie czasopism wydawanych przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego oraz konieczność szerszej współpracy z instytutami naukowymi resortu rolnictwa w zakresie upowszechniania i wdrażania do praktyki innowacyjnych rozwiązań.

{slimbox images/stories/zdjecia/2017/wyr2.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/wyr2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/wyr3.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/wyr3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/wyr4.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/wyr4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/wyr5.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/wyr5m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/wyr6.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/wyr6m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/wyr7.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/wyr7m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/wyr8.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/wyr8m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/wyr9.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/wyr9m.jpg}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content