Konferencja „Efekty wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście wielokierunkowego rozwoju sektora rolnego”

Konferencja „Efekty wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście wielokierunkowego rozwoju sektora rolnego”

16.11.17  W dniu 15 listopada 2017 r. pracownicy Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej IUNG-PIB i przedstawiciele Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, w ramach realizacji zadania 1.8 Programu Wieloletniego IUNG-PIB, zorganizowali konferencję pt. „Efekty wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście wielokierunkowego rozwoju sektora rolnego”.

Konferencję otworzył dyrektor LODR w Końskowoli mgr inż. Sławomir Plis.

Zaprezentowano cztery wykłady merytoryczne dotyczące WPR i działalności IUNG-PIB.

  •  Działalność IUNG-PIB w zakresie wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
  • Efektywność wdrażania WPR w kontekście zróżnicowanych uwarunkowań organizacyjnych i przyrodniczych polskiego rolnictwa – dr hab. Mariusz Matyka prof. nadzw.
  •  Wdrażanie i ocena zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarstwach rolnych – dr Andrzej Madej
  • Wspólna Polityka Rolna jako mechanizm ochrony bioróżnorodności w agroekosystemach – dr Paweł Radzikowski

W konferencji wzięli udział między innymi przedstawiciele IUNG-PIB, LODR, PZDR, MRIRW, OSCHR i LIR.

Dyskutowano na temat bieżących problemów nauk rolniczych i doradztwa, w szczególności współpracy jednostek doradztwa rolniczego, czelni wyższych, instytutów, izb rolniczych i spółdzielni. W czasie dyskusji nad prezentowanymi wykładami szczególną uwagę poświęcono na potrzeby uwzględnienia w PROW 2020 potrzeb wapnowania gleb, lepszego gospodarowania wodą w rolnictwie i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Zwrócono uwagę że WPR w większym stopniu powinna uwzględniać regionalizację polskiego rolnictwa i wpłynąć na stabilizację dochodów rolniczych w nowym PROW. Zgłoszono potrzebę skrócenia łańcucha dystrybucji żywności pomiędzy producentami a konsumentami. Wykłady wzbudziły duże zainteresowanie wśród przedstawicieli Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

{slimbox images/stories/zdjecia/2017/konfk2.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/konfk2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/konfk3.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/konfk3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/konfk4.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/konfk4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/konfk5.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/konfk5m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/konfk7.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/konfk7m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/konfk8.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/konfk8m.jpg}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content