Konferencja „Efekty wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście wielokierunkowego rozwoju sektora rolnego”

Konferencja „Efekty wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście wielokierunkowego rozwoju sektora rolnego”

16.11.17  W dniu 15 listopada 2017 r. pracownicy Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej IUNG-PIB i przedstawiciele Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, w ramach realizacji zadania 1.8 Programu Wieloletniego IUNG-PIB, zorganizowali konferencję pt. „Efekty wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście wielokierunkowego rozwoju sektora rolnego”.

Konferencję otworzył dyrektor LODR w Końskowoli mgr inż. Sławomir Plis.

Zaprezentowano cztery wykłady merytoryczne dotyczące WPR i działalności IUNG-PIB.

  •  Działalność IUNG-PIB w zakresie wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
  • Efektywność wdrażania WPR w kontekście zróżnicowanych uwarunkowań organizacyjnych i przyrodniczych polskiego rolnictwa – dr hab. Mariusz Matyka prof. nadzw.
  •  Wdrażanie i ocena zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarstwach rolnych – dr Andrzej Madej
  • Wspólna Polityka Rolna jako mechanizm ochrony bioróżnorodności w agroekosystemach – dr Paweł Radzikowski

W konferencji wzięli udział między innymi przedstawiciele IUNG-PIB, LODR, PZDR, MRIRW, OSCHR i LIR.

Dyskutowano na temat bieżących problemów nauk rolniczych i doradztwa, w szczególności współpracy jednostek doradztwa rolniczego, czelni wyższych, instytutów, izb rolniczych i spółdzielni. W czasie dyskusji nad prezentowanymi wykładami szczególną uwagę poświęcono na potrzeby uwzględnienia w PROW 2020 potrzeb wapnowania gleb, lepszego gospodarowania wodą w rolnictwie i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Zwrócono uwagę że WPR w większym stopniu powinna uwzględniać regionalizację polskiego rolnictwa i wpłynąć na stabilizację dochodów rolniczych w nowym PROW. Zgłoszono potrzebę skrócenia łańcucha dystrybucji żywności pomiędzy producentami a konsumentami. Wykłady wzbudziły duże zainteresowanie wśród przedstawicieli Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

{slimbox images/stories/zdjecia/2017/konfk2.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/konfk2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/konfk3.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/konfk3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/konfk4.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/konfk4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/konfk5.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/konfk5m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/konfk7.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/konfk7m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/konfk8.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/konfk8m.jpg}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content