Konferencja  „Wpływ realizacji PROWR 2014-2020 na gospodarowanie przestrzenią wiejską”

Konferencja „Wpływ realizacji PROWR 2014-2020 na gospodarowanie przestrzenią wiejską – stan obecny i perspektywy”

30.10.17  25 października 2017 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Towarzystwem Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach realizacji zadania 1.1 Programu Wieloletniego IUNG-PIB ustanowionego na lata 2016-2020, zorganizował konferencję naukową pt: „Wpływ realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na gospodarowanie przestrzenią wiejską – stan obecny i perspektywy”.

W konferencji uczestniczyło 105 osób, w tym 90 osób spoza Instytutu, reprezentujących administrację rządową i samorządową, różne ośrodki naukowe, wojewódzkie biura geodezji i doradztwo rolnicze.

Celem Konferencji była ocena gospodarowania przestrzenią wiejską obecnie – w okresie PROW 2014-2020 oraz przedstawienie propozycji gospodarowania nią po 2020 roku.

Na konferencji przedstawiono wyniki badań Instytutu w zakresie gospodarowania przestrzenią, informacje: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na temat realizacji gospodarowania przestrzenią wiejską obecnie i w perspektywie oraz doświadczenia Wojewódzkich Biur Geodezji i Terenów Rolnych: w Krakowie w zakresie prowadzenia scaleń wokół autostradowych i we Wrocławiu odnośnie prowadzenia scaleń gruntów kompleksowych zamiast klasycznych i opracowywania gminnych planów urządzeniowo-rolnych.

W ramach konferencji wydano materiały zawierające prezentacje wszystkich prelegentów, do uzyskania w Dziale Upowszechniania i Wydawnictw Instytutu.

Z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa powołano 14 osobowy zespół do opracowania wniosków oraz do pełnienia funkcji konsultacyjno-doradczej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw związanych z rozwojem rolnictwa, obszarów wiejskich oraz gospodarowania przestrzenią wiejską w aktualnych i perspektywicznych uwarunkowaniach prawnych, organizacyjnych i finansowych.

W jego składzie są przedstawiciele: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojewódzkich Biur Geodezji, uczelni, Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich, Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Polskiego Klubu Ekologicznego oraz Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego (prof. Franciszek Woch i dr Mariusz Zarychta).

{slimbox images/stories/zdjecia/2017/konpw2.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/konpw2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/konpw3.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/konpw3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/konpw4.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/konpw4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/konpw5.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/konpw5m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/konpw7.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/konpw7m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/konpw8.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/konpw8m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/konpw9.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/konpw9m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/konpw10.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/konpw10m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/konpw11.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/konpw11m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/konpw12.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/konpw12m.jpg}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content