KBW13_2017

Monitoring suszy rolniczej. Komunikat nr 14.

04.10.17 IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: rzepaku i rzepiku oraz buraka cukrowego..

W czternastym okresie raportowania tj. od 1 sierpnia do 30 września 2017 roku, nie stwierdzamy wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski.

Średnia wartość KBW dla kraju w rozpatrywanym okresie sześciodekadowym była dodatnia, wynosiła 17 mm w porównaniu do ubiegłego okresu uległa zmniejszeniu o 14 mm.

Na przeważającym obszarze Polski występują dodatnie wartości KBW świadczące o nadmiarze wody dla upraw polowych. Na terenie kraju stosunkowo niskie wartości KBW notowane były jedynie na małym obszarze: w Kotlinie Hrubieszowskiej oraz na Grzędzie Sokalskiej wynoszące od -60 do -69 mm.

W sierpniu najzimniej było w północnych obszarach Polski od 16 do 18oC. Na tym terytorium notowano temperaturę powietrza zbliżoną do normy lub wyższą o 0,5oC. Cieplej było w środkowej części kraju od 18 do 20oC i na tym obszarze temperatura powietrza była wyższa od normy o 1-2oC. Zdecydowanie najcieplej było w południowej części Polski od 20 do 21oC, cieplej od normy od 2 do 3oC.

W pierwszej dekadzie września najzimniej było w południowo-zachodniej oraz w północno-wschodniej części kraju od 13 do 14oC, natomiast najcieplej w południowo-wschodniej i północno-zachodniej części od 15 do ponad 15,5oC. W drugiej dekadzie września nadal najcieplej było w południowo-wschodniej części Polski ale już o 1oC zimniej. Natomiast najchłodniej (podobnie jak w poprzedniej dekadzie) było w północno-zachodniej części kraju z tym, że również było to o 1oC zimniej niż w pierwszej dekadzie. Na pozostałym znacznym obszarze kraju notowano temperaturę od 12,5 do 14oC. Zupełnie inny układ rozkładu temperatury powietrza wystąpił w trzeciej dekadzie, albowiem w przeciwieństwie do poprzednich dekad, najzimniej było na dużym obszarze południowego wschodu od 11 do 12oC. Natomiast najcieplej było w północno-zachodniej części kraju od 13 do 14oC.

W sierpniu zdecydowanie największe opady notowano w północno-zachodniej i północnej części kraju oraz na Nizinie Śląskiej (w części północnej) od 100 do 140 mm tj. 150-200% normy wieloletniej. Natomiast najniższe opady wystąpiły na Wyżynie Lubelskiej oraz na Nizinie Śląskiej (w części południowej) od 30 do 40 mm stanowiące 50% normy. Na dużym terytorium kraju opady wynosiły od 40 do 100 mm i na tych terenach stanowiły 50-150%normy.

We wszystkich dekadach września pod względem opadów wystąpiło bardzo duże zróżnicowanie od bardzo małych w północno-zachodniej części kraju wynoszących od 5 do 10 mm do bardzo wysokich (ponad 100 milimetrowych) występujących w różnych rejonach Polski. Szczególnie duże opady od 40 do 100 mm zarówno w pierwszej oraz w drugiej dekadzie zostały odnotwane na bardzo dużej powierzchni kraju: na Pojezierzu Mazurskim, na Nizinie Mazowieckiej, Podlasiu, Wyżynie Małopolskiej oraz w Beskidach. Natomiast w trzeciej dekadzie tej wielkości opady notowano na Wyżynach Małopolskiej i Śląskiej oraz w Beskidach: Śląskim i Wyspowym.

Opady atmosferyczne w ostatnich monitorowanych dekadach w dalszym ciągu na dużej powierzchni kraju były bardzo duże (oprócz północno-zachodnich terenów Polski), powodując w wielu rejonach kraju wystąpienie nadmiaru wody, który utrudnia przeprowadzenie terminowych prac polowych. Ostatnio prowadzone zbiory ziemniaka wykazują słabą jakość surowca co również związane jest z wystąpieniem m.in. wysokich opadów atmosferycznych czego efektem jest gnicie bulw wskutek wystąpienia zarazy ziemniaczanej.

Występujące w ostatnich dekadach warunki pogodowe sprawiły, że susza rolnicza na terenie Polski nie jest notowana.

Opracowali: dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. nadzw., dr hab. Rafał Pudełko, dr Katarzyna Żyłowska, mgr Piotr Koza, mgr Elżbieta Wróblewska

Zobacz poprzednie komunikaty:


Komunikat nr 1    Komunikat nr 2    Komunikat nr 3    Komunikat nr 4    Komunikat nr 5    Komunikat nr 6
Komunikat nr 7    Komunikat nr 8    Komunikat nr 9    Komunikat nr 10    Komunikat nr 11    Komunikat nr 12   Komunikat 13

Więcej na stronie Monitoringu Suszy Rolniczej

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content