Posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB

18.09.17    W dniu 15 września 2017 r. odbyło się CCLXI posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB,  inaugurujące IX kadencję na lata 2017-2021. Dyrektor Instytutu – prof. dr hab. Wiesław Oleszek oraz przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prof. dr hab. Eugeniusz Chyłek wręczyli akty powołania i wyboru nowym członkom Rady Naukowej.

W dalszej kolejności obrad uchwalony został regulamin Rady Naukowej na kadencję 2017-2021 oraz wybrani zostali: przewodniczący, zastępcy przewodniczącego, sekretarz, członkowie Prezydium, przewodniczący i członkowie Komisji Rady (skład Rady Naukowej).    

Po ukonstytuowaniu się i wyborze wszystkich organów, Rada Naukowa podjęła uchwałę o przeprowadzeniu  postępowania habilitacyjnego dr Elizy Gaweł oraz wyznaczono członków komisji habilitacyjnej.

Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała ,,Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytucie Badawczym”.

Dyrektor IUNG-PIB prof. dr hab. Wiesław Oleszek przedstawił informację o bieżącej sytuacji Instytutu oraz zamierzeniach gospodarczo-inwestycyjnych. Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wnioski w sprawie zmian własnościowych w majątku Instytutu.

 

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content