XXIV Kongres SERiA

Pracownicy IUNG-PIB uczestnikami XXIV Kongresu SERiA

13.09.17  Grupa pracowników IUNG-PIB w Puławach reprezentujących różne zakłady naukowe uczestniczyła w XXIV Kongresie Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA), który odbył się w dniach 5-7 września 2017 r. w Bydgoszczy. Obrady odbywały się pod hasłem „Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich”. Organizatorem Kongresu był Wydział Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, przy współpracy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Kongres składał się z 2 sesji plenarnych oraz obrad w 6 sekcjach problemowych (w tym jednej w języku angielskim z uwagi na udział grupy z Węgier) (program Kongresu). W obradach uczestniczyło około 140 osób, reprezentujących uczelnie i instytuty badawcze.

Dr hab. Jerzy Kopiński, jako przedstawiciel IUNG-PIB w Puławach, zaprezentował podczas obrad plenarnych referat nt. „Oddziaływanie gospodarki nawozowej na środowisko”.

Prezentowane przez pracowników IUNG-PIB, w ramach obrad różnych sesji, referaty dotyczyły ekonomicznych aspektów nowych, innowacyjnych technologii produkcji roślinnej, oddziaływania rolnictwa na środowisko przyrodnicze, wpływu WPR na rozwój produkcji rolniczej w regionach oraz nowych wyzwań dla nauki, doradztwa i praktyki rolniczej. Ich cechą wspólną było wykazanie, że ocena uwarunkowań ekonomiczno-organizacyjnych, poszerza, wzbogaca i obiektywizuje oceny rozwiązań oferowanych przez nauki rolnicze doradztwu i praktyce. W dyskusji podkreślono, między innymi, że współpraca specjalistów z zakresu agronomii i ekonomii nabiera obecnie coraz większego znaczenia. Wskazywano też na potrzebę dalszego doskonalenia transferu wyników badań naukowych do praktyki za pośrednictwem doradztwa.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content