Warsztaty terenowe nt. Gleboznawczej Klasyfikacji Gruntów

Warsztaty terenowe nt. Gleboznawczej Klasyfikacji Gruntów

12.09.17  W dniach 5-7 września 2017 r. w Wojanowie k. Jeleniej Góry odbyły się warsztaty terenowe nt. „60-lecie Gleboznawczej Klasyfikacji Gruntów na terenie Powiatu Jeleniogórskiego”. Organizatorami tego spotkania byli:  Polskie Stowarzyszenie Klasyfikatorów Gruntów,  Polskie Towarzystwo Gleboznawcze,  Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,  Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów  IUNG-PIB i powiat jeleniogórski.

Zaraz po ukazaniu się Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów na terenie powiatu jeleniogórskiego, jako jednego z pierwszych w kraju, rozpoczęto powszechną klasyfikację. Klasyfikacja bonitacyjna miała ogromne znaczenie nie tylko dla państwa i rolnictwa, ale też nauki, ponieważ dostarczyła materiałów na temat zmienności gleb naszego kraju.

W części referatowej warsztatów uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z charakterystyką powiatu jeleniogórskiego, która przedstawiła mgr inż. A. Mucharska, geodeta powiatowy powiatu jeleniogórskiego. O historii i zmianach w tabeli klas gruntów mówiła dr B. Smreczak z IUNG-PIB, a o klasyfikacji uziarnienia i Systematyce gleb Polski z 2011 w odniesieniu do tabeli klas gruntów prof. dr hab. C. Kabała z UP we Wrocławiu.

Charakterystykę pokrywy glebowej powiatu jeleniogórskiego przedstawił mgr inż. D. Gregoliński, główny organizator i pomysłodawca spotkania.

Najważniejszą częścią warsztatów była część terenowa i dyskusja przy profilach glebowych, w trakcie której wymieniano poglądy dotyczące zasad klasyfikacji bonitacyjnej gleb górskich oraz możliwości wdrożenia do tabeli klas gruntów nowego podziału uziarnienia PTG.

W warsztatach uczestniczyły 43 osoby, w tym klasyfikatorzy i naukowcy oraz pracownicy administracji publicznej; rządowej i samorządowej. Wśród zaproszonych gości  i uczestników warsztatów byli prof. dr hab. Z. Zagórski – Prezes Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, mgr A. Konieczyńska – Starosta Jeleniogórski, mgr A. Meusz – Dolnośląski Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz A. Reczyński – Świętokrzyski Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

W podsumowaniu warsztatów wyrażono potrzebę organizacji kolejnych tego typu spotkań w innych regionach kraju

{slimbox images/stories/zdjecia/2017/warg2.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/warg2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/warg3.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/warg3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/warg4.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/warg4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/warg5.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/warg5m.jpg}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content