Jubileusz 70-lecia RZD IUNG-PIB w Werbkowicach

W RZD w Werbkowicach Dzień Otwartych Drzwi jest zawsze

23.06.17  Obchodzący Jubileusz 70-lecia RZD IUNG-PIB w Werbkowicach stale współpracuje z doradztwem, praktyką rolniczą, władzami samorządowymi, uczelniami wyższymi i szkołami oraz firmami ze sfery agrobiznesu.
Przegląd wydarzeń z ostatniego okresu wskazuje, że w RZD Werbkowice Dzień Otwartych Drzwi nie ogranicza się tylko do jednego dnia w roku. On trwa przez cały rok. Świadczą o tym fakty.

Jubileusz 70-lecia RZD Werbkowice

W dniu 08.06.2017 r. Rolniczy Zakład Doświadczalny Werbkowice obchodził jubileusz 70-lecia istnienia oraz działalności. Początkiem uroczystości była msza święta w kościele parafialnym św. Michała Archanioła w Werbkowicach ,w której uczestniczyli zaproszeni goście, emeryci oraz pracownicy. W uroczystościach jubileuszowych i wspólnej modlitwie uczestniczył także Ojciec Jan Kot – proboszcz Parafii Prawosławnej w Hrubieszowie. Ogółem w uroczystościach wzięło udział ponad 100 osób. Po mszy św., na terenach zielonych Zakładu odbyła się część oficjalna jubileuszu. Przewodniczyli jej mgr Monika Bulisz – Główna Księgowa RZD w Werbkowicach i prof. dr hab. Stanisław Krasowicz – Z-ca Dyrektora IUNG-PIB ds. naukowych.  Informacja wstępna Dyrekcji IUNG-PIB

Dyrektor RZD dr inż. Piotr Kozera przywitał zebranych gości po czym otworzył sesję historyczno-jubileuszową.
Prof. dr hab. Adam Harasim omówił historię RZD Werbkowice, jego powstanie i przynależność, położenie i warunki gospodarstwa, działalność gospodarczą i badawczo rozwojową oraz pozostałe formy działalności, zwracając uwagę na szereg zmian jakie miały miejsce w okresie 70 lat. Następnie dr inż. Piotr Kozera przedstawił aktualne i perspektywiczne kierunki działalności RZD IUNG-PIB Werbkowice z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych.

Uczestnicy sesji historyczno-jubileuszowej otrzymali też materiały, w których był również referat prof. nadzw. dr hab. Mariusza Matyki z IUNG-PIB nt. „Wpływ WPR UE na środowisko przyrodnicze i możliwości rozwoju rolnictwa w różnych regionach Polski”. We wstępie do materiałów konferencyjnych  znalazły się słowa podziękowania za współpracę i wielokrotnie okazywaną RZD Werbkowice życzliwość.
Kolejnym etapem były wystąpienia zaproszonych gości oraz wręczanie podziękowań, statuetek i  listów gratulacyjnych skierowanych do Dyrektora dr inż. Piotra Kozery. Cechą wspólną wszystkich listów były wyrazy uznania dla Kierownictwa i Pracowników RZD oraz życzenia pomyślności na kolejne lata.

Ważnymi gośćmi uroczystości byli również emerytowani, wieloletni pracownicy RZD Werbkowice. Niektórzy z nich zostali wyróżnieni przez Dyrektora IUNG-PIB – prof. dr hab. Wiesława Oleszka listami gratulacyjnymi. Adresy okolicznościowe z rąk Dyrektora Instytutu otrzymali również: Starosta Hrubieszowski – Pan Józef Kuropatwa i Wójt Gminy Werbkowice – Pan Lech Bojko. Dyrektor IUNG-PIB – prof. dr hab. Wiesław Oleszek wyraził uznanie Dyrekcji i Pracownikom RZD Werbkowice, zwracając uwagę na istotną rolę tej jednostki w kreowaniu postępu technologicznego w rolnictwie Lubelszczyzny.

Ostatnia częścią oficjalną były podziękowania pracowników dla Dyrektora IUNG-PIB – prof. dr hab. Wiesława Oleszka oraz Dyrektora RZD – dr inż. Piotra Kozery. Kolejnym punktem jubileuszu był uroczysty obiad, spotkania koleżeńskie przy dźwiękach muzyki na  żywo oraz wspomnienia, opowiadania byłych pracowników o pracy w dawnych latach. Młodsi słuchacze mogli usłyszeć wiele informacji o kierunkach i ogromie zmian. Ostatnim punktem jubileuszu był  nocny występ lokalnej grupy kuglarskiej Iluzja – pokaz ogniowy tzw. fireshow.

Jubileusz wykazał, że RZD w Werbkowicach jest bardzo pozytywnie oceniany przez rolników, doradców i firmy pracujące na rzecz rolnictwa.

{slimbox images/stories/zdjecia/2017/jrzd2.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/jrzd2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/jrzd3.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/jrzd3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/jrzd4.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/jrzd4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/jrzd5.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/jrzd5m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/jrzd6.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/jrzd6m.jpg}

Studenci i uczniowie w RZD

W ramach trwającej od kilku lat współpracy Instytutu oraz Rolniczych Zakładów Doświadczalnych ze szkołami rolniczymi i uczelniami wyższymi w dniu 04.06.2017 r. do RZD Werbkowice przyjechali uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego – Mundurowe- Technikum Branżowe Szkoły Zawodowe w Chwałowicach. Natomiast w dniu 12.06.2017 r. odwiedzili RZD Werbkowice studenci z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.
Program spotkań dydaktyczno-szkoleniowych był następujący:
1.    Zapoznanie z historią i specyfiką oraz bieżącą działalnością Zakładu.
2.    Prezentacja fermy w Kotorowie: hala udojowa, obory, cielętniki, magazyn paszowy
3.    Prezentacja gospodarstwa Werbkowice: sprzęt rolniczy, owce , konie, pola i uprawy, poletka doświadczalne, dyskusja

Spotkania te zostały bardzo pozytywnie ocenione zarówno przez młodzież jak i opiekunów. Podczas dyskusji wyraźnie zaakcentowano, że tego typu wizyty są bardzo potrzebne. Kształtują one bowiem opinie młodych ludzi o roli instytutów badawczych i podległych im RZD w kreowaniu postępu i innowacji w rolnictwie Lubelszczyzny.

{slimbox images/stories/zdjecia/2017/strzd1.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/strzd1m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/strzd2.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/strzd2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/strzd3.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/strzd3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/strzd4.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/strzd4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/strzd5.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/strzd5m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/strzd6.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/strzd6m.jpg}

Rolnicy – członkowie LIR z gospodarską wizytą

W dniu 13.06.2017 r. w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Werbkowice odbyło się spotkanie organizowane przez Lubelską Izbę Rolniczą dla rolników. Dyrektor zapoznał zebranych z działalnością Zakładu, omówił innowacyjne rozwiązania technologiczne w rolnictwie, stosowane zarówno w produkcji roślinnej.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem rolników. Świadczyło o tym wiele pytań oraz dyskusja jaka wywiązała się między zebranymi. Podkreślono potrzebę współpracy nauki z praktyką. Na zakończenie przedstawiciele Lubelskiej Izby Rolniczej złożyli na ręce Dyrektora wyrazy uznania i podziękowanie za 70 lat pracy badawczej i wdrożeniowej oraz upowszechnianie wiedzy rolniczej i postępu w rolnictwie regionu.

{slimbox images/stories/zdjecia/2017/lir1.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/lir1m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/lir2.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/lir2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/lir3.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/lir3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/lir4.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/lir4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/lir5.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/lir5m.jpg}

Sukcesy RZD IUNG-PIB w Werbkowicach w hodowli koni

W dniach 03-04 czerwca 2017 w Kalnikowie w woj. podkarpackim odbył się II Pokaz Koni Furioso-Przedświt na Kresach. Głównym organizatorem była Stadnina Koni „Kalników” Sp. z o.o.
W pokazach ze stawką 6 koni uczestniczyli reprezentanci Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Werbkowicach w osobach: Paweł Wąchała, Łukasz Pudełko. Nad przygotowaniem koni do pokazu czuwał Dyrektor RZD – dr inż. Piotr Kozera, korzystając z pomocy córki i Jej koleżanki.

W pokazach wzięły udział konie: Europ, Cromla, Estra, Gracja, Greys II, Greys I.
Europ –  otrzymał wyróżnienie w kategorii: Ogiery kryjące w rasie;
Cromla i Gracja –  otrzymały wyróżnienie w kategorii: klacze 5-letnie i starsze;
Greys II – zajęła I miejsce w kategorii: klacze roczne i dwuletnie;
Greys I – zajęła II miejsce w kategorii klacze roczne i dwuletnie;
Estra – została wycofana z pokazów ze względu na wysoką ciążę.
Gratulujemy miłośnikom i hodowcom koni z RZD Werbkowice sukcesów, stanowiących także formę promocji IUNG-PIB w Puławach.

{slimbox images/stories/zdjecia/2017/rkon1.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/rkon1m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/rkon2.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/rkon2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/rkon3.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/rkon3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/rkon4.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/rkon4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/rkon5.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/rkon5m.jpg}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content