Konferencja  w Siemczynie

Pracownicy IUNG-PIB na Konferencji w w Siemczynie

12.06.17  W dniach 07-09.06.2017 w Siemczynie odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biologiczne Metody Oceny Stanu Środowiska Przyrodniczego” organizowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Referat plenarny nt. Genezy i historii Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej wygłosił prof. dr hab. Andrzej Nowak.

W konferencji aktywny udział wzięli także pracownicy Zakładu Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB w Puławach, którzy wygłosili trzy referaty oraz zaprezentowali osiem prezentacji posterowych przedstawiając wyniki aktualnie prowadzonych w Instytucie badań z zakresu mikrobiologii i oceny stanu środowiska glebowego.

W panelu dla Młodych Naukowców I miejsce za najlepszy referat otrzymał Pan mgr Jarosław Grządziel, natomiast Pani mgr Karolina Furtak otrzymała wyróżnienie za prezentację posterową.

Referaty:
1.    Anna Gałązka, Karolina Gawryjołek, Jarosław Grządziel – Porównanie biochemicznych i mikrobiologicznych wskaźników aktywności biologicznej w ocenie jakości środowiska glebowego na przykładzie reprezentatywnych gleb Polski
2.    Małgorzata Łyszcz, Anna Gałązka, Jarosław Grządziel – Bakteryjne endofity w uprawach rolnych – molekularna identyfikacja i bioróżnorodność
3.    Jarosław Grządziel, Anna Gałązka – Zastosowanie metody sekwencjonowania następnej generacji (NGS) w poszukiwaniu markerów bakteryjnych charakterystycznych dla różnych jakościowo gleb

Prezentacje posterowe
1.    Anna Gałązka, Karolina Gawryjołek, Jarosław Grządziel – Ocena potencjalnej różnorodności metabolicznej populacji mikroorganizmów oraz zawartości glomalin jako wskaźnik jakości środowiska glebowego
2.    Karolina Furtak, Anna M. Gajda – Ocena aktywności metaboli tycznej społeczności bakterii glebowych w uprawie roli o różnej intensywności z zastosowaniem systemu Biolog
3.    Karolina Furtak, Anna M. Gajda – Aktywność enzymatyczna jako wskaźnik jakości środowiska glebowego w różnych systemach gospodarowania
4.    Anna M. Gajda, Karolina Furtak – Zmiany w populacji mikroorganizmów w glebie pod wpływem oddziaływania różnych systemów gospodarowania
5.    Anna M. Gajda, Karolina Furtak – Zmiany w środowisku biochemicznym gleby pyłowej pod wpływem wieloletniego stosowania uproszczeń w uprawie roli
6.    Karolina Gawryjołek, Anna Gałązka – Wpływ szczepienia bakteriami Rhizobium leguminosarum i Azospirillum brasilense na wzrost i brodawkowanie koniczyny łąkowej (Trifolium pratense) w warunkach skażenia WWA
7.    Karolina Gawryjołek, Jarosław Grządziel, Anna Gałązka – Zróżnicowanie aktywności metabolicznej szczepów bakterii Rhizobium leguminosarum
8.    Jarosław Grządziel, Anna Gałązka – Metoda Biolog EcoPlate w monitoringu jakości gleb Polski

{slimbox images/stories/zdjecia/2017/siem2.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/siem2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/siem3.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/siem3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/siem4.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/siem4m.jpg}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content