Seminarium robocze  EIP-AGRI

IUNG-PIB na seminarium roboczym organizowanym przez agendę Komisji Europejskiej EIP-AGRI

08.06.17  W dniach 1-2 czerwca 2017 w Kilkenny w Irlandii odbyły się kolejne z serii warsztatów dotyczących postępu innowacji informatycznej w rolnictwie pt Digital Innovation Hubs: mainstreaming digital agriculture (Cyfrowe Centra Innowacji  – głównym narzędziem dla cyfrowego rolnictwa).

Spotkanie, na które przybyło około 150 osób z 24 krajów członkowskich UE otworzył Komisarz Do Spraw Rolnictwa i Rozwoju Phil Hogan oraz przedstawiciel Parlamentu Europejskiego Paolo De Castro – vice-przewodniczący Komitetu PE do Spraw Rolnictwa i Rozwoju.

Na wstępie części roboczej seminarium przedstawiono dwie krótkie prezentacje plenarne:
1.    Polityka w zakresie cyfryzacji ekonomii UE i Cyfrowych Centrów Innowacji, zaprezentowaną przez Ronana Burgess’a z DG CNECT
2.    Budowa interantywnych innowacyjnych ekosystemów – przykład Cyfrowergo Centrum Innowacji, zaprezentowaną przez Panią Cato Bechtold z Ministerstwa Finansów Kólestwa Holandii.

Po krótkiej części plenarnej nastąpiła część warsztatowe, moderowane profesjonalnie zgodnie z metodyką Delphi. Sesje robocze podzielono na 4 części:
1.    Główne części składowe Cyfrowych Centrów Innowacji (CCI) w rolnictwie, gdzie przedstawiono 6 przykładów już działających centrów, aplikacji internetowych i sieci.
2.    Co oznacza dla mnie CCI?
3.    Specyficzne dla rolnictwa potrzeby i bariery związane z zakładaniem i działaniem CCI.
4.    Identyfikacja inicjatyw, które mogą być włączone w CCI

Po dwóch dniach intensywnej pracy w grupach dokonano podsumowania wyników, w tym wniosków, zapytań i komentarzy w ramach poszczególnych zagadnień tematycznych poruszanych w czasie sesji roboczych. Zgromadzony materiał będzie analizowany przez pracowników DG-AGRI i DG-CNECT przez najbliższe tygodnie i udostępniony w Sieci. Będzie on również stanowił podstawę do określania celów WPR i programów badawczych UE na najbliższe lata.

Dr inż. Rafał Wawer z IUNG, zajmujący się zagadnieniami praktycznego wykorzystania informatyki w rolnictwie, i od kilku lat biorący udział w pracach EIP-AGRI, zaprezentował dobre praktyki budowania systemów informatycznych dla rolnictwa na przykładzie platformy wspomagania decyzji w nawodnieniach ENORASIS, platformy Fi-Ware oraz wskazał jak istotna jest współpraca z użytkownikiem końcowym, zwłaszcza z rolnikami, na każdym etapie tworzenia systemów IT dla rolnictwa: od określania co system ma robić (jaki problem ma rozwiązywać) po interfejs użytkownika, wdrożenia pilotażowe i kształtowanie ceny. Rolnicy powinni być włączani w prace nad innowacyjnymi systemami informatycznymi, jak systemy wspierania decyzji na poziomie pola, gospodarstwa czy łańcucha obrotu produktami pochodzącymi z rolnictwa; od samego początku. To oni powinni określać jakie problemy i potrzeby powinien rozwiązywać tworzony system. Powinien on też być czytelny dla rolników, niezawodny i dopasowany cenowo do realnej stopy zwrotu. Rolnictwo jest gałęzią gospodarki z przyrodzonym wysokim ryzykiem – zbiór i dochód zależy bardzo silnie od kaprysów pogody i od dobrej praktyki w gospodarstwie, dlatego też rolnicy z natury nieufnie podchodzą do nowinek wymyślanych przez naukowców i przemysł, które ich zdaniem nie są sprawdzone w przekonywujący sposób. Aby produkty innowacyjne łatwiej się przyjmował należałoby wprowadzić nie tylko zachęty inwestycyjne  ale również ubezpieczenia dla rolników decydujących się na pilotowe wdrażanie innowacji w swoich gospodarstwach.

W komentarzach zamykających seminarium Komisarz Phil Hogan wskazał na potrzebę cyfryzacji rolnictwa i kształtowania dalszego postępu w kierunku osiągania plonu i dobrobytu na obszarach wiejskich produkując lepszą żywność przy mniejszym obciążeniu dla środowiska. Zwrócił również uwagę jak istotne jest włączenie rolnika w proces innowacji.

Cykl seminariów, organizowanych przez EIP-AGRI, wspieranych przez DG-CNECT, ma na celu określenie barier dla rozwoju sektora ICT w rolnictwie oraz znalezienie złotego środka na poziomie legislacji i finansowania nauki i innowacji, który pozwoliłby Europie przewodzić w postępie w rolnictwie.
Strona EIP-AGRI, gdzie mogą Państwo znaleźć informacje o tym i poprzednich spotkaniach EIP-AGRI znajdują się na stornie internetowej Komisji: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en

{slimbox images/stories/zdjecia/2017/kilk2.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/kilk2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/kilk3.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/kilk3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/kilk4.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/kilk4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/kilk5.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/kilk5m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/kilk6.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/kilk6m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/kilk7.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/kilk7m.jpg}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content