Spotkanie z MRiRW oraz MNiSW

Wizyta przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w IUNG-PIB

23.05.17  W dniu 19 maja 2017 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Dyrekcją i przedstawicielami IUNG-PIB.

W spotkaniu, które odbyło się w sali  konferencyjnej INCBR wzięli udział: Krzysztof Szulowski – poseł na Sejm RP,

Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
Ryszard Zarudzki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jarosław Danowski – z-ca Dyrektora do Spraw Nauki i Doradztwa
Eugeniusz Chyłek – Samodzielne Stanowisko ds. Współpracy Nauki z Praktyką
Ryszard Jastrząb –  Naczelnik Wydziału Organizacji Nauki i Nadzoru

Przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
Stanisław Derehajło – Gabinet Polityczny Premiera Gowina
Zbigniew Wojciechowski – Zespół ds. Polityki Naukowej i Innowacji, Departament Innowacji i Rozwoju
Monika Rzepecka – Departament Nauki

oraz przedstawiciele IUNG-PIB:
Wiesław Oleszek – Dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
Stanisław Krasowicz – z-ca Dyrektora ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych
Teresa Doroszewska – z-ca Dyrektora ds. naukowych w zakresie badań nad produkcją roślinną

Spotkanie rozpoczął prof. Wiesław Oleszek, Dyrektor Instytutu, który powitał wszystkich zebranych i przedstawił prezentację dotyczącą głównych projektów i osiągnięć IUNG-PIB. Podczas prezentacji prowadzono dyskusję mającą związek z omawianymi przez Dyrektora zagadnieniami. Dyrektor Instytutu zwrócił uwagę na fakt, że dotacja statutowa otrzymywana przez Instytut z MNiSW stanowi zaledwie kilkanaście procent budżetu Instytutu, ale jest to stały element finansowania, pozwalający Instytutowi na utrzymanie stabilności finansowej.  Proponowana w dyskusji o przyszłości instytutów likwidacja finansowania statutowego, byłaby w naszym rozumieniu wysoce szkodliwa. Wyjęcie Instytutu spod finansowania MNiSW spowodowałoby również utratę dostępu do innych instrumentów finansowania takich jak: dotacje SPUB, restrukturyzacja, premia na horyzoncie, dotacje do studiów doktoranckich, młodych naukowców, dotacje na środki inwestycyjne na zakup aparatury naukowej i in. W dyskusji związanej z dotacją na utrzymanie potencjału badawczego (dotacja statutowa) uczestniczyli przedstawiciele obydwu ministerstw.

Zwrócono też uwagę na duży sukces Instytutu w pozyskiwaniu środków, w tym ze środków NCBiR w ramach strategicznego programu BIOSTRATEG. Było to okazją do dyskusji o potrzebie kontynuowania tego programu i czynionych przygotowaniach do programu BIOSTRATEG PLUS. Minister Ryszard Zarudzki podkreślił, że obszary badawcze powinny uwzględniać priorytety Wspólnej Polityki Rolnej. Odniósł się również bardzo pozytywnie do innowacyjnych działań IUNG-PIB, podkreślając ich rolę i znaczenie. Dyrektor IUNG-PIB, prof. Wiesław Oleszek podkreślił dobrą pozycję Instytutu pod względem publikacji uwzględnianych przy parametryzacji,  wskazując też liczne prace w wydawnictwach ciągłych i książkowych, upowszechniające wyniki badań. W opinii Ministra Ryszarda Zarudzkiego  prace te mają także bardzo duże znaczenie i powinny być wyżej punktowane.

Po krótkiej dyskusji, w której wzięli udział również pozostali uczestnicy spotkania, Minister Ryszard Zarudzki podkreślił, że obydwa spotkania w wizytowanych w tym dniu Instytutach (PIWET-PIB i IUNG-PIB) były bardzo owocne. Obydwa Instytuty są liderami w swoich zakresach badawczych, mają bardzo wysokie pozycje, znajdują się w czołówce IB podległych temu resortowi. Minister podkreślił potrzebę solidarnej współpracy, która jest podstawą dobrego funkcjonowania. Zaapelował o wzrost krajowych środków na badania naukowe, niezależnie od środków pozyskiwanych z UE.

Po spotkaniu uczestnicy obejrzeli laboratoria i zapoznali się z główną tematyką badawczą realizowaną w Zakładzie Hodowli i Biotechnologii Roślin, Zakładzie Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów, Zakładzie Mikrobiologii Rolniczej, Zakładzie Biochemii i Jakości Plonów oraz w Głównym Laboratorium Analiz Chemicznych. Kierownicy odwiedzanych zakładów prezentowali realizowaną tematykę. Wizyta była też okazją do krótkiej wymiany informacji z pracownikami obecnymi w poszczególnych zakładach.

{slimbox images/stories/zdjecia/2017/min2.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/min2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/min3.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/min3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/min4.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/min4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/min5.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/min5m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/min6.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/min6m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/min7.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/min7m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/min8.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/min8m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/min9.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/min9m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/min10.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/min10m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/min11.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/min11m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/min12.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/min12m.jpg}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content