Konferencja "Wpływ WPR na regionalne zróżnicowanie zmian w produkcji rolniczej"

Konferencja „Wpływ WPR na regionalne zróżnicowanie zmian w produkcji rolniczej”

15.05.17  W dniu 12.05.2017 w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na regionalne zróżnicowanie zmian w produkcji rolniczej w Polsce”. Konferencja została zorganizowana we współpracy IUNG-PIB i PSW im. JPII w Białej Podlaskiej w ramach realizacji zadania 2.1 Programu Wieloletniego IUNG-PIB .

W Konferencji uczestniczyło 130 osób, w tym 125 spoza IUNG-PIB, tj. przedstawiciele PSW w Białej Podlaskiej, UPH Siedlce, UR Kraków, SGGW Warszawa, UP Lublin, OSChR Lublin, PSWZ w Chełmie, AH Pułtusk, Politechniki Białostockiej, ARiMR O/Biała Podlaska, Samorządu i Urzędu Miasta Biała Podlaska. Liczną grupę uczestników stanowili studenci PSW w Białej Podlaskiej.

Otwarcia Konferencji dokonali: Kierownik Katedry Ekonomii i Zarządzania PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – prof. zw. dr hab. Mieczysław Adamowicz i Z-ca Dyrektora IUNG-PIB – prof. dr hab. Stanisław Krasowicz. Podczas Konferencji wygłoszono 15 referatów, których autorami byli pracownicy IUNG-PIB, PSW im. Papieża JPII oraz osoby spoza tych Instytucji które zgłosiły akces ich prezentacji.

W referatach przedstawiono zagadnienia dotyczące:
– aspektów regionalnych w działalności badawczej IUNG-PIB i prowadzonych analiz zachodzących zmian w kontekście oddziaływania rolnictwa na środowisko;
– znaczenia i ochrony biorożnorodności na obszarach cennych przyrodniczo na Lubelszczyźnie;
– specyfiki rolnictwa i obszarów wiejskich Podlasia jako subregionu Lubelszczyzny;
– znaczenia działalności, a także pespektyw badań rolniczych w PSW w Białej Podlaskiej z uwzględnieniem Eko-Agro-Tech;
– oceny wpływu instrumentów WPR, a szczególnie wybranych działań PROW oraz analizy kierunków rozwoju rodzinnych gospodarstw specjalistycznych i wydajność pracy w rolnictwie;
– oceny zróżnicowania dochodowości gospodarstw rolnych w Polsce;
– wpływu programów rolnośrodowiskowych na efekty zewnętrzne produkcji rolniczej;
– znaczenia innowacji i efektywności energetycznej w aspekcie polityki rolnej.

Materiały z Konferencji zostały opublikowane w formie wydruku (konspektu) prezentacji i przekazane uczestnikom spotkania.

Konferencja była okazją do wymiany poglądów i zacieśnienia współpracy pomiędzy pracownikami naukowymi Instytutu i PSW im. JPII w Białej Podlaskiej. Stworzyła też możliwość zapoznania uczestników spotkania z problematyką badawczą tych Instytucji w odniesieniu do zagadnień związanych z regionalnym zróżnicowaniem produkcji rolniczej w Polsce. W podsumowaniu Konferencji podkreślono, że znaczne regionalne zróżnicowanie istniejące w polskim rolnictwie powinno być coraz mocniej uwzględniane w prowadzonych i przewidywanych działaniach PROW w ramach WPR.

{slimbox images/stories/zdjecia/2017/PSW2.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/PSW2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/PSW3.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/PSW3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/PSW4.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/PSW4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/PSW5.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/PSW5m.jpg}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content