Konferencja pt. „Jak wykorzystać lokalny potencjał i osiągnąć niezależność energetyczną gminy”

Konferencja pt. „Jak wykorzystać lokalny potencjał i osiągnąć niezależność energetyczną gminy”

10.04.17  W dniu 7 kwietnia w IUNG-PIB w Puławach odbyła się konferencja nt. „Jak wykorzystać lokalny potencjał i osiągnąć niezależność energetyczną gminy”. Została  zorganizowana przez Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych IUNG-PIB i sfinansowana w ramach projektu BioEcon. Współorganizatorem konferencji była Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Animator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego.

Konferencję otworzył Dyrektor IUNG-PIB – prof. dr hab. Wiesław Oleszek, Prezes Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny- Henryk Łucjan oraz w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego – Grażyna Gilewicz z Regionalnego Biura Energii UMWL.

W konferencji uczestniczyło 85 osób, reprezentujących urzędy gmin, powiaty z województwa lubelskiego, doradcy rolni, przedsiębiorcy związani z odnawialnymi źródłami energii. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii.
W ramach konferencji wygłoszono 9 referatów.

Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia związane z rozwojem inteligentnej specjalizacji regionalnej jaką jest biogospodarka. Przedstawiono zagadnienia mające wpływ na kształtowanie polityki energetycznej w regionie i gminie, możliwość integracji i wykorzystania istniejącego w gminach potencjału odnawialnych źródeł energii, w tym potencjału biomasy rolniczej i odpadowej, a także zagadnienia związane z klastrami energii, które są wskazane w ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii, jako jedna z form  współpracy umożliwiająca osiągnięcie niezależności energetycznej przez gmin i powiatów.

Podczas konferencji zaprezentowano przykładowe inicjatywy samorządów z województwa lubelskiego w zakresie tworzenia klastrów energii. Konferencję zakończył panel dyskusyjny dotyczący możliwości rozwoju klastrów energii w województwie lubelskim. Moderatorem panelu był przedstawiciel IUNG-PIB – dr hab. Mariusz Matyka, prof. nadzwyczajny a uczestniczyli w nim przedstawiciele Ministerstwa Energii, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Politechniki Lubelskiej, samorządów lokalnych oraz przedsiębiorcy.

{slimbox images/stories/zdjecia/2017/keg2.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/keg2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/keg3.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/keg3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/keg4.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/keg4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/keg5.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/keg5m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/keg6.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/keg6m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/keg7.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/keg7m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/keg8.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/keg8m.jpg

}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content