Projekt BioMagic

Powrót

     

 

Tytuł: Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce.

Okres realizacji: 2017-2021

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu BIOSTRATEG

Konsorcjum:

 1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM) – Lider
 2. ChemProf s.c.  (CP)
 3. Quercus Sp. z o.o. (Qs)
 4. Instytut Nowych Syntez Chemicznych (INS)
 5. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB)
 6. Instytut Technologiczno – Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy (ITP.-PIB)
 7. Uniwersytet Medyczny w Lublinie (UMLUB)

Opis:

Projekt BioMagic wpisuje się w europejski i światowy trend zrównoważonego i kaskadowego wykorzystania biomasy wieloletnich roślin przemysłowych uprawianych na gruntach marginalnych.

Głównym celem projektu BioMagic jest wytworzenie bioproduktu/bioproduktów zawierającego substancje bioaktywne, z biomasy lignocelulozowej PIC uprawianych na gruntach marginalnych. Natomiast cele szczegółowe obejmują:

 1. Identyfikację gruntów marginalnych oraz możliwości uprawy PIC i produkcji biomasy w Polsce z uwzględnieniem wpływu zmian klimatycznych.
 2. Opracowanie optymalnych technologii uprawy 11 gatunków wieloletnich roślin przemysłowych w kontekście zrównoważonej produkcji biomasy.
 3. Opracowanie optymalnej logistyki obrotu biomasą lignocelulozową w zależności od jej rodzaju i wymagań jakościowych odbiorcy surowca.
 4. Opracowanie bilansu wodnego i składników pokarmowych w uprawie PIC na gruntach marginalnych.
 5. Ocenę zawartości substancji bioaktywnych i możliwości pozyskania bioproduktów z badanych gatunków w procesach ekstrakcji nadkrytycznej i cieczowej.
 6. Ocenę właściwości wybranych ekstraktów, rafinatów i pozostałości poprodukcyjnych oraz opracowanie koncepcji ich biotechnologicznego wykorzystania.
 7. Określenie możliwości wykorzystania standaryzowanych ekstraktów roślinnych dla celów farmaceutycznych i weterynaryjnych.
 8. Określenie zrównoważonych sposobów zagospodarowania pozostałości poprodukcyjnych i zbilansowanie ich potencjału energetycznego w celu opracowania energooszczędnych technologii wytwarzania bioproduktów.
 9. Wdrożenie w skali półtechnicznej technologii produkcji co najmniej jednego bioproduktu stanowiącego dodatek do produktów żywnościowych i/lub paszowych i/lub farmaceutycznych i/lub weterynaryjnych i/lub suplementów.
 10. Zintegrowaną ocenę łańcuchów wartości dodanej wytwarzania bioproduktów z uwzględnieniem oceny cyklu życia w aspekcie środowiskowym, ekonomiczno-energetycznym i społecznym w kontekście rozwoju obszarów wiejskich.
 11. Przygotowanie wyników fazy badawczej do wdrożenia (komercjalizacji).
Zaproponowana koncepcja projektu BioMagic przyczyni się do osiągnięcia celu głównego Programu BIOSTRATEG w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej. Natomiast z celów szczegółowych w zakresie rozwoju metod i technologii zasobooszczędnego i energooszczędnego przekształcania biomasy w bioprodukty o wysokiej wartości dodanej z uwzględnieniem oceny efektywności środowiskowej, ekonomicznej, energetycznej i społecznej w aspekcie oceny cyklu życia bioproduktów i łańcuchów dostaw.
 

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content