Z życia studiów doktoranckich

Z życia studiów doktoranckich

27.03.17  W okresie styczeń-marzec 2017 r. doktoranci i młodzi pracownicy naukowi IUNG-PIB w ramach zajęć na studiach doktoranckich realizowali moduł z zakresu gleboznawstwa i ochrony gruntów, prowadzony przez dr Bożenę Smreczak i dr Jacka Niedźwieckiego. Wykłady obejmowały zagadnienia dotyczące budowy gleb, właściwości fizycznych i chemicznych, bonitacji i waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz zagrożeń dla funkcji gleb.

Podczas zajęć laboratoryjnych w INCBR doktoranci i młodzi pracownicy mieli okazję zapoznać się z analizami właściwości gleb za pomocą metod spektrofotometrycznych oraz oznaczaniem zawartości różnych pierwiastków i związków w glebach, w tym zanieczyszczeń. Zwiedzili także stację meteorologiczną i zostali poinformowani o prowadzonych tam pomiarach przez mgr Tomasza Jóźwickiego.
W ramach seminariów doktoranci przygotowali i wygłosili 4 referaty:

  1.  Rola próchnicy w glebie – mgr Agata Witorożec (Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej, opiekun dr hab. Mariusz Matyka), mgr Katarzyna Czopek (Zakład Roślin Pastewnych, opiekun dr hab. Mariola Staniak),
  2. Problem zakwaszenia gleb w Polsce – mgr Bogdan Pomianek (studia niestacjonarne, opiekun dr hab. Mariusz Matyka),
  3.  Wykorzystanie map glebowo-rolniczych – mgr Beata Bartosiewicz (Zakład Gleboznawstwa, Erozji i Ochrony Gruntów, opiekun dr Jan Jadczyszyn),
  4.  Wykorzystanie informacji przestrzennej – mgr Artur Żukiewicz (studia niestacjonarne, opiekun dr hab. Alina Syp).

W kwietniu doktoranci i młodzi pracownicy będą uczestniczyli w ćwiczeniach terenowych z rozpoznawania typów gleb Polski i opisu profili glebowych.
Wkrótce zostanie też uruchomiony nowy moduł studiów, obejmujący zagadnienia z zakresu biogospodarki, przygotowany w ramach projektu BioEcon.

{slimbox images/stories/zdjecia/2017/sd2.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/sd2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/sd3.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/sd3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/sd4.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/sd4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/sd5.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/sd5m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/sd6.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/sd6m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/sd7.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/sd7m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/sd8.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/sd8m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/sd9.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/sd9m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/sd10.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/sd10m.jpg

}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content