Uczniowie z Zespołu Szkół w Różańcu z wizytą w Werbkowicach

Uczniowie z Zespołu Szkół w Różańcu z wizytą w Werbkowicach

20.03.17  W dniu 14.03.2017 r. w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym odbyły się zajęcia dydaktyczno-naukowe dla młodzieży z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Różańcu. Spotkania te mają już kilkuletnią tradycję i przyczyniają się do popularyzacji wiedzy o działalności IUNG i RZD. Są też okazją do promocji Instytutu wśród uczniów szkół rolniczych.

Podczas spotkania w sali konferencyjnej Dyrektor RZD Werbkowice – dr inż. Piotr Kozera przedstawił historię, specyfikę oraz bieżącą działalność Zakładu. Następnie wywiązała się dyskusja na temat funkcjonowania i przyszłości polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej. Zwracano uwagę na zróżnicowanie regionalne i możliwości rozwoju różnych grup gospodarstw a także na ograniczenia i bariery.

Ze względu na wczesno wiosenną porę roku młodzież nie miała możliwości zapoznania się z produkcją roślinną oraz doświadczeniami prowadzonymi przez Zakład.  Kolejną wizytę zaplanowano więc w okresie wegetacji. Głównym tematem spotkania była natomiast produkcja zwierzęca w RZD Werbkowice. Dominującą gałęzią tej produkcji jest chów bydła mlecznego. W tej dziedzinie RZD Werbkowice legitymuje się znaczącymi sukcesami.

Omawianie produkcji zwierzęcej rozpoczęto od prezentacji stada owiec, utrzymywanych w ramach doświadczenia hodowlanego prowadzonego we współpracy SGGW w Warszawie. Istota tego doświadczenia polega na krzyżówce owiec francuskiej rasy Berrichon du Cher z Wrzosówką, wskutek czego powstaje nowa rasa Wrober, charakteryzująca się szeregiem cech korzystnych z gospodarczego punktu widzenia.

Następnie zaprezentowano uczniom konie rasy małopolskiej, utrzymywane w programie PROW „ochrona zachowawczych ras”. Dyrektor poinformował, że Rolniczy Zakład Doświadczalny  w Werbkowicach prowadzi punkt kopulacyjny, który odgrywa istotną rolę w hodowli koni w regionie.
Kolejna część zajęć odbyła się na fermie w Kotorowie. Dyrektor wraz z zootechnikiem przedstawili metodykę i specyfikę pracy w chowie bydła mlecznego. Podczas wizyty w magazynie paszowym omówiono zasady żywienia i zadawania pasz. Uczniowie mieli możliwość wejścia na halę udojową podczas prowadzonego udoju.

Na zakończenie Dyrektor odpowiadał na pytania uczniów, świadczące o zainteresowaniu dobrym, nowoczesnym rolnictwem. Podziękował też za przybycie i zainteresowanie. Ustalono, że tego typu wizyty należy kontynuować. Są one potrzebne młodzieży zdobywającej wykształcenie w szkole w Różańcu.

{slimbox images/stories/zdjecia/2017/sw2.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/sw2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/sw3.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/sw3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/sw4.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/sw4m.jpg

}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content