Konferencja  „Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na środowisko przyrodnicze i rolnictwo.."

Konferencja naukowa pt. „Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na środowisko przyrodnicze i rolnictwo w regionach”

09.03.17  W  dniu 07 marca 2017 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się konferencja naukowa pt. „Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na środowisko przyrodnicze i rolnictwo w regionach”. Konferencja była organizowana wspólnie przez Instytut Uprawy Nawożenie i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy oraz Uniwersytet Rzeszowski, w ramach zadania 1.8 Programu Wieloletniego IUNG-PIB ustanowionego na lata 2016-2020.

Wzięło w niej udział ponad 200 osób, które reprezentowały m.in. Uniwersytet Rzeszowski, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Agencję Rynku Rolnego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, oraz szkoły powiązane z sektorem rolno-spożywczym. Liczną grupę uczestników stanowili studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Konferencję rozpoczęli Zastępca Dyrektora Instytutu prof. dr hab. Stanisław Krasowicz oraz Prorektor UR dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR .
Wygłoszone w dalszej kolejności referaty dotyczyły:

  1. Działalność Uniwersytetu Rzeszowskiego na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich Podkarpacia,  prof. dr hab. Czesław Puchalski
  2. Specyfika rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie podkarpackim prof. dr hab. Dorota Bobrecka – Jamro i dr hab. Jan Buczek
  3. Program wieloletni IUNG-PIB jako płaszczyzna współpracy nauki z doradztwem i praktyką rolniczą w regionach, prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, prof. dr hab. Wiesław Oleszek
  4. Regionalne zróżnicowanie zmian w polskim rolnictwie pod wpływem WPR i ich wpływ na środowisko oraz konkurencyjność sektora rolnego, dr hab. Mariusz Matyka prof. nadzw.
  5. Wpływ praktyk rolniczych na bilans glebowej materii organicznej i gospodarkę wodną, prof. dr hab. Jan Kuś
  6. Znaczenie i ochrona bioróżnorodności w agroekosystemach , dr Paweł Radzikowski

Wygłoszonym referatom towarzyszyła ożywiona dyskusja i wymiana poglądów.

{slimbox images/stories/zdjecia/2017/rze2.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/rze2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/rze3.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/rze3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/rze4.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/rze4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/rze5.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/rze5m.jpg

}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content