Zakończenie realizacji projektu KIK/25

Zakończenie realizacji projektu KIK/25

01.03.17 W dniu 23 lutego 2017 r. odbyło się w IUNG-PIB ostatnie V Posiedzenie Komitetu Sterującego projektu KIK/25, który był realizowany w latach 2011-2017. W posiedzeniu uczestniczyło 25 osób, w tym przedstawiciele Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Ministerstwa Rozwoju, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz IUNG-PIB i parterów projektu: ITP w Falentach, UPH w Siedlcach i OTOP w Markach.

Najważniejszym punktem spotkania było podsumowanie merytoryczne i finansowe projektu, którego dokonali koordynatorzy: dr Jarosław Stalenga, dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk i mgr Magdalena Feledyn. Podczas dyskusji przedstawiciel Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – Krzysztof Kaczmarek pozytywnie ocenił realizację projektu. Wszystkie zaplanowane wskaźniki zostały osiągnięte w 100%.

Najważniejsze efekty projektu KIK/25:
1.    Zbudowanie trzech sieci monitoringu różnorodności gatunkowej na użytkach rolnych w woj. lubelskim obejmujących:
•    114 kwadratów (o powierzchni 10 ha) objętych monitoringiem powierzchniowym (47 na gruntach ornych, 67 na trwałych użytkach zielonych)
•    71 kół (o powierzchni 3,14 ha) objętych zintegrowanym monitoringiem przyrodniczym (22 na gruntach ornych, 49 na trwałych użytkach zielonych)
•    340 działek objętych monitoringiem zbiorowisk roślinnych na trwałych użytkach zielonych.
2.    Przeprowadzenie w latach 2012-2016 monitoringu: ptaków na powierzchni 1090 ha, flory na powierzchni 480 ha TUZ i 280 ha GO oraz pająków i owadów prostoskrzydłych na powierzchni 200 ha.
3.    Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych na powierzchni 800 ha TUZ.
4.    Oznaczenie wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt, w tym:
•    42 gatunków roślin występujących na trwałych użytkach zielonych,
•    7 gatunków chwastów na gruntach ornych,
•    15 gatunków ptaków i przynajmniej jeden bardzo rzadki, zagrożony na całym świecie gatunek ptaka  (Acrocephalus paludicola),
•    58 gatunków pająków.
5.    Oznaczenie ponad 200 tysięcy osobników pająków należących do ponad 320 gatunków oraz wykazanie 4 nowych gatunków dla arachnofauny Polski.
6.    Zidentyfikowanie metodą barkodingu DNA genów 93 gatunków stawonogów w treści pokarmowej wyekstrahowanej ze 168 osobników kilkunastu gatunków bezkręgowców (chrząszczy biegaczowatych, owadów prostoskrzydłych i pająka Aculepeira ceropegia).
7.    Przeprowadzenie w latach 2012-2016 monitoringu foto-lotniczego powierzchni badawczych na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych oraz zbudowanie bazy danych przestrzennych GIS.
8.    Przygotowanie sześciu 20-minutowych filmów edukacyjno-przyrodniczych, dla których wykonano łącznie 47 emisji w TVP Lublin, Kielce, Kraków i Rzeszów,
9.    Zorganizowanie 2 międzynarodowych konferencji naukowych (2012 r. – 100 osób, 2016 r. – 167 osób),
10.    Opracowanie kilku książek, w tym:
•    Kodeks dobrych praktyk rolniczych sprzyjających bioróżnorodności;
•    Rekomendacje zmian w programie rolnośrodowiskowym;
•    Metodyka tworzenia systemu monitoringu efektów bioróżnorodnościowych programu rolnośrodowiskowego;
•    Podręcznik tworzenia bogatego gatunkowo półnaturalnego użytku zielonego;
•    Raport końcowy KIK/25 „Wpływ rolnictwa na różnorodność flory na gruntach ornych”;
•    Raport końcowy KIK/25 „Wpływ różnych praktyk rolniczych na różnorodność prostoskrzydłych”.
11.    Przeprowadzenie 40 szkoleń dla 800 rolników w woj. lubelskim.
12.    Przeprowadzenie 40 warsztatów dla 1000 przedstawicieli organizacji  pozarządowych, pracowników administracji lokalnej, doradców oraz nauczycieli w woj. lubelskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim.
13.    Przygotowanie 2 prac doktorskich (Adam K. Berbeć, Paweł Radzikowski).

Projekt KIK/25 był jednym z dłuższych projektów realizowanych w IUNG-PIB, zakończył się 28 lutego 2017 r.

{slimbox images/stories/zdjecia/2017/swi2.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/swi2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/swi3.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/swi3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/swi4.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/swi4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/swi5.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/swi5m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/swi7.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/swi7m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/swi8.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/swi8m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/swi9.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/swi9m.jpg

}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content