Konferencja nt. „Nowe wyzwania dla nauki doradztwa i praktyki rolniczej”

Nowe wyzwania dla nauki, doradztwa i praktyki rolniczej – konferencja w IUNG-PIB

20.01.17 W dniu 19.01.2017 r. w IUNG-PIB w Puławach odbyła się konferencja nt. „Nowe wyzwania dla nauki, doradztwa i praktyki rolniczej”. Została ona zorganizowana i sfinansowana w ramach programu wieloletniego IUNG-PIB, ustanowionego przez Radę Ministrów na lata 2016-2020. Była ona ważnym wydarzeniem dla społeczności IUNG-PIB. Jej celem było bowiem podsumowanie i ocena prac zrealizowanych w ramach programu wieloletniego w roku 2016, a także wskazanie aktualnych i perspektywicznych możliwości współpracy IUNG-PIB z doradztwem i praktyką rolniczą.

Konferencję otworzył Dyrektor IUNG-PIB – prof. dr hab. Wiesław Oleszek zwracając uwagę na istotną rolę programu wieloletniego w strukturze działalności Instytutu. W konferencji uczestniczyło 120 osób, reprezentujących ośrodki doradztwa rolniczego i CDR Oddział w Radomiu, szkoły rolnicze, uczelnie i instytuty, izby rolnicze oraz praktykę rolniczą (rolnicy). W konferencji uczestniczyła grupa pracowników MRiRW. W ramach konferencji wygłoszono 7 referatów. (link...)

W trakcie dyskusji oceniano, m.in., dotychczasową współpracę Instytutu z doradztwem i praktyką rolniczą oraz szkołami. Wskazywano szereg problemów, które powinny być przedmiotem współpracy. Zarówno przedstawiciele MRiRW jak i inni uczestnicy pozytywnie ocenili konferencję, wskazując, że podejmowane działania mogą i powinny się przyczynić do usprawnienia transferu wiedzy do doradztwa i praktyki rolniczej. Będą się też one przyczyniały do poprawy innowacyjności i konkurencyjności polskiego rolnictwa.

Aspekty te mocno uwypukliła w swojej wypowiedzi Pani Katarzyna Prugar – Naczelnik Wydziału Nawozów i Środków Wspomagających Uprawę Roślin w Departamencie Hodowli i Ochrony Roślin. Jednocześnie w imieniu MRiRW podziękowała Ona pracownikom IUNG-PIB za współpracę w ramach programu wieloletniego i wspieranie merytoryczne działań Resortu.

Uczestnicy konferencji byli też zgodni, pozytywnie oceniając program wieloletni IUNG-PIB z punktu widzenia potrzeb gospodarki, zwłaszcza rolnictwa. Organizatorzy konferencji zapowiedzieli, że podobne spotkania będą organizowane w 2017 r., zarówno w siedzibie IUNG-PIB w Puławach jak i w różnych regionach kraju, przy współpracy z ośrodkami doradztwa rolniczego, izbami rolniczymi i szkołami.

{slimbox images/stories/zdjecia/2017/p2.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/p2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/p3.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/p3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/p4.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/p4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/p5.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/p5m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/p6.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/p6m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/p7.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/p7m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/p8.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/p8m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/p9.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/p9m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/p10.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/p10m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/p11.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/p11m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/p12.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/p12m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/p15.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/p15m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/p13.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/p13m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/p14.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/p14m.jpg

}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content