Posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB

Posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB

16.01.17 W dniu 12 stycznia 2017 r. odbyło się CCLVIII posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB,  inaugurujące VIII kadencję 2016-2020. Dyrektor Instytutu – prof. dr hab. Wiesław Oleszek oraz przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prof. dr hab. Eugeniusz Chyłek wręczyli akty powołania i wybrania  nowym członkom Rady Naukowej.

Następnie prof. dr hab. Wiesław Oleszek zaprezentował ważniejsze osiągnięcia i dokonania Instytutu, omówił też zagadnienia związane z bieżącym funkcjonowaniem oraz zamierzeniami inwestycyjnymi IUNG-PIB w kolejnych latach.

W dalszej kolejności obrad uchwalony został regulamin Rady Naukowej na kadencję 2016-2020 oraz wybrani zostali: przewodniczący, zastępcy przewodniczącego, sekretarz, członkowie Prezydium, przewodniczący i członkowie komisji Rady (skład Rady Naukowej).

Po ukonstytuowaniu się i wyborze wszystkich organów, Rada Naukowa wybrała Rzecznika Dyscyplinarnego – prof. dr hab. Janusza Podleśnego, oraz pozytywnie zaopiniowała wnioski awansowe: dr Adama Berbecia i dr Pawła Radzikowskiego – na stanowisko starszego specjalisty badawczo-technicznego.

Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała, również kandydatury wyłonione w wyniku postępowania konkursowego na funkcję:
•    kierownika Zakładu Herbologii i Technik Uprawy Roli – prof. dr hab. Mariusza Kucharskiego,
•    kierownika Zakładu Uprawy Roślin Zbożowych – dr hab. Alicję Sułek,
•    dyrektora Rolniczego Zakładu Doświadczalnego ,,Kępa” – mgr Sławomira Juraka.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content