Spotkanie noworoczne 2017

Spotkanie noworoczne 2017 w IUNG-PIB

05.01.17  W dniu 04.01.2017 r. w Sali Kongresowej IUNG-PIB odbyło się spotkanie noworoczne z udziałem aktualnie zatrudnionych i emerytowanych pracowników i doktorantów. Wzięli w nim udział także pracownicy Oddziału Centralnej Biblioteki Rolniczej. Spotkanie, któremu przewodniczyli prof. dr hab. Teresa Doroszewska i prof. dr hab. Stanisław Krasowicz było okazją do oceny dokonań w roku 2016, wręczenia nagród i życzeń.

W świąteczno-noworoczny nastrój, uczestników spotkania, wprowadziła Kazimierska Kapela „Zgoda” pod kierunkiem Pana Sławomira Doraczyńskiego, działająca przy Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji Turystyki.

Następnie Dyrektor IUNG-PIB – prof. dr hab. Wiesław Oleszek omówił ważniejsze dokonania i osiągnięcia Instytutu w roku 2016, zwracając uwagę zarówno na osiągnięcia publikacyjne, badania statutowe i programy wieloletnie, projekty jak i przedsięwzięcia inwestycyjne. Uwypuklił też czynniki, które będą istotne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju IUNG-PIB w kolejnych latach.

Zgodnie z przyjętą obecnie zasadą podczas uroczystości wręczono także dyplomy doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych . Dyplomy doktora habilitowanego otrzymali:
dr hab. Jerzy Kopiński
dr hab. Alina Syp

Natomiast dyplomy doktora nauk rolniczych, po złożeniu stosownego ślubowania otrzymali:
dr Adam Berbeć
dr Damian Wach
dr Paweł Radzikowski
dr Marcin Dobosz
Dyplomy wręczał i ślubowanie odbierał  Przewodniczący Rady Naukowej IUNG PIB  prof. dr hab. Jan Kuś. Z uwagi na kończącą się kadencję Rady Naukowej, Dyrektor złożył podziękowania prof. Kusiowi  za wieloletnią pracę na stanowisku przewodniczącego Rady.

Dyrektor poinformował też, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał  w roku 2016 nagrodę zespołowi  pracowników IUNG-PIB za pracę „Wyhodowanie i wdrożenie do uprawy wysokogoryczkowej odmiany chmielu Magnat”

W skład Zespołu wyróżnionego nagrodą weszły:
1.  dr Urszula Skomra
2.  prof. dr hab. Teresa Doroszewska

Natomiast zespól autorski z Zakładu Mikrobiologii Rolniczej otrzymał wyróżnienie  za „Wdrożenia do praktyki rolniczej i promocją nowych szczepionek zawierających bakterie symbiotyczne roślin bobowatych”.

Skład wyróżnionego Zespołu to:
1)   dr Anna Gałązka
2)   prof. dr hab. Stefan Martyniuk
3)   mgr Monika Kozieł
4)   dr Andrzej Księżniak
5)   Emilia Grzęda                             nagrody i wyróżnienia były wręczone w MRiRW w dniu 19.12.2016 r.

Wręczono również nagrody Dyrektora Instytutu. Nagrodę I stopnia przyznano  za  cykl opracowań pt:
„Kodeks dobrych praktyk rolniczych sprzyjających bioróżnorodności”
„Bioróżnorodność obszarów wiejskich – znaczenie i zagrożenia”
„Bioróżnorodność obszarów wiejskich – dobre praktyki rolnicze”
wydanych w ramach projektu „Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w województwie lubelskim” realizowanego w latach 2011-2016 i współfinansowanego przez Szwajcarię.

Nagrodę tą otrzymał zespół w składzie:
1)     dr Jarosław Stalenga,
2)     dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk,
3)     dr hab. Mariola Staniak,
4)     dr Adam Berbeć,
5)     dr Paweł Radzikowski

Nagrodę II stopnia  za  adaptację kryteriów określania obszarów z naturalnymi utrudnieniami do warunków Polski oraz opracowanie metod wyznaczania tych obszarów otrzymał  zespół pracowników Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów w składzie:
1)  mgr Piotr Koza
2) mgr Artur Łopatka
3) dr Bożena Smreczak
4) dr Jan Jadczyszyn
5) dr Jacek Niedźwiecki
6) mgr Radosław Kaczyński
7) dr Grzegorz Siebielec

Wśród wyróżnionych był też dr inż. Marek Sowiński – Dyrektor RZD w Grabowie, który otrzymał nagrodę II stopnia za efektywne, sprawne i racjonalne zarządzanie RZD IUNG-PIB w Grabowie. Krótką charakterystykę zaangażowania dr inż. Marka Sowińskiego  przedstawił prof. dr hab. Stanisław Krasowicz. Odbierając nagrodę dr inż. Marek Sowiński  złożył Dyrekcji i wszystkim pracownikom IUNG-PIB serdeczne życzenia noworoczne. Podkreślił też, że nagrodę traktuje także jako wyraz uznania dla załogi RZD w Grabowie, którym kieruje  od 2009 r.

Podczas spotkania przedstawiono postać i dokonania Pani prof. dr hab. Anny Jelinowskiej – długoletniego, niezwykle aktywnego pracownika IUNG. Prezentację przedstawił prof. dr hab. Jerzy Księżak. Natomiast Pani Profesor A. Jelinowska w sposób bardzo ciekawy mówiła o swojej przygodzie z nauką i drodze życiowej.

Na zakończenie oficjalnej części prof. dr hab. Wiesław Oleszek podziękował za współpracę i zaangażowanie współpracownikom, Radzie Naukowej, kierownikom oraz  pracownikom zakładów naukowych i działów obsługi. Podkreślił, że pozycja i organizacja Instytutu są efektem pracy, aktywności i życzliwości wszystkich pracowników, a także zgody i wzajemnego zrozumienia. Uroczystość zakończyły życzenia, toast i poczęstunek.

{slimbox images/stories/zdjecia/2017/sn2.jpg,

images/stories/zdjecia/2017/sn2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/sn3.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/sn3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/sn4.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/sn4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/sn5.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/sn5m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/sn6.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/sn6m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/sn7.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/sn7m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/sn8.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/sn8m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/sn9.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/sn9m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/sn10.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/sn10m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/sn11.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/sn11m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/sn12.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/sn12m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/sn13.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/sn13m.jpg;

images/stories/zdjecia/2017/sn14.jpg,
images/stories/zdjecia/2017/sn14m.jpg

}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content