Instytut rozpoczął prace dla Komisji Europejskiej w zakresie ochrony gleb

22.12.16 W ostatnich dniach IUNG-PIB uzyskał prestiżowy kontrakt na prace badawcze dla Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej (DG-ENV). Przez najbliższe 3 lata zespół Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów, kierowany przez Dr Grzegorza Siebielca będzie wykonywał zadania dla DG-ENV związane z obsługą badawczą wdrażania Tematycznej Strategii Ochrony Gleb (Soil Thematic Strategy).

Innymi wykonawcami projektu będą: Deltares, Holandia; UFZ-Helmholtz Centre for Environmental Research, Niemcy, oraz IAMZ – Mediterranean Agronomic Institute of Zaragoza i CSIC-EEAD Spanish National Research Council, Hiszpania.

W dniu 19 grudnia w siedzibie DG-ENV odbyło się spotkanie rozpoczynające projekt, na którym doprecyzowano zadania objęte kontraktem (Providing support in relation to the implementation of the EU Soil Thematic Strategy (ENV/D.1/SER/2016/0041)).

Zespół IUNG-PIB będzie odpowiedzialny za zadania związane z:
•    Oceną wpływu degradacji gleb na zdrowie ludzi i zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczenia gleb
•    Potencjałem zdalnych metod obserwacji Ziemi w monitorowaniu gleb i środowiska 
•    Zrównoważoną gospodarką glebami w instrumentach polityki rolnej i środowiskowej
•   Prowadzeniem merytorycznym  strony internetowej Komisji Europejskiej w zakresie gleb oraz platformy WIKI poświęconej instrumentom ochrony i monitoringu gleb.

Inne zadania z uczestnictwem IUNG-PIB to między innymi:
•    Identyfikacja i szacowanie transgranicznych skutków degradacji gleb w Europie
•    Szacowanie ekonomicznych aspektów funkcji ekosystemowych wypełnianych przez gleby
•    Badanie ekonomicznych, społecznych i środowiskowych skutków oraz barier dla wdrażania zrównoważonej gospodarki glebami w Europie.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content