Nagrody Ministra Rolnictwa

Nagrody i wyróżnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla zespołów badawczych z IUNG-PIB

21.12.16 W dniu 19 grudnia 2016 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie dla przedstawicieli nauki oraz instytucji i środowisk związanych z wdrażaniem innowacji w rolnictwie. Podczas spotkania  wręczono dyplomy autorom nagrodzonych i wyróżnionych opracowań naukowych za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych.

Nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za „Wyhodowanie i wdrożenie do uprawy wysokogoryczkowej odmiany chmielu Magnat” otrzymał zespół w składzie:
   dr Urszula Skomra
prof. dr hab. Teresa Doroszewska  

Nagroda ta jest ukoronowaniem prac w zakresie hodowli chmielu, które są prowadzone w Zakładzie Hodowli i Biotechnologii Roślin. Odmiana Magnat przewyższa wszystkie odmiany chmielu dotychczas uprawiane w Polsce pod względem potencjału plonowania i zawartości alfa kwasów. Niezwykle istotnym elementem nagrodzonego osiągnięcia było zagwarantowanie producentom chmielu materiału sadzonkowego o najwyższym stopniu zdrowotności, tj. wolnego od patogenów, w tym wirusów i wiroidów. Takie kompleksowe podejście pozwoliło na dostosowanie jakości materiału sadzonkowego do standardów fitosanitarnych stosowanych w innych krajach UE i wzmocnienie konkurencyjności polskiej branży chmielarskiej.

Wyróżnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcie pt. ”Wdrożenia do praktyki rolniczej i promocja nowych szczepionek zawierających bakterie symbiotyczne roślin bobowatych” otrzymał zespół pracowników Zakładu Mikrobiologii Rolniczej w składzie:
   dr Anna Gałązka
prof. dr hab. Stefan Martyniuk
mgr Monika Kozieł
dr Andrzej Księżniak
Emilia Grzęda

Pracownicy Zakładu Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB w Puławach od wielu lat prowadzą badania naukowe nad wykorzystaniem tej pożytecznej grupy bakterii w praktyce rolniczej, a najnowsze osiągnięcia z tego zakresu obejmują:
1.    Opracowanie i wdrożenie ulepszonej technologii wytwarzania szczepionki zawierającej bakterie symbiotyczne roślin strączkowych (Instrukcja wdrożeniowa Nr 225),
2.    Współpraca merytoryczna i zaopatrywanie krajowych wytwórni preparatów szczepionkowych („Biofood” Wałcz i „Mykoflor” Puławy) w czyste kultury aktywnych symbiotyczne szczepów bakterii brodawkowych,
3.    Upowszechnianie na forach naukowych (publikacje i konferencje naukowe) oraz popularyzacja w czasopismach branżowych dla rolników wyników działalności naukowo-wdrożeniowej Instytutu w zakresie mikrobiologii gleby i znaczenia symbiozy bakterii brodawkowych z roślinami bobowatymi.

Wyrazem uznania dla Kierownictwa i Pracowników IUNG-PIB za uzyskanie nagrody i wyróżnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi była statuetka, którą z rąk Podsekretarza Stanu Ryszarda Zarudzkiego odebrała prof. dr hab. Teresa Doroszewska.
Podsumowując spotkanie Podsekretarz Stanu Ryszard Zarudzki podkreślił wagę innowacji w rolnictwie oraz konieczność ich rozpowszechniania i wdrażania do praktyki.

{slimbox images/stories/zdjecia/2016/nmr2.jpg,

images/stories/zdjecia/2016/nmr2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/nmr3.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/nmr3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/nmr4.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/nmr4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/nmr5.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/nmr5m.jpg

}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content