Konferencja naukowa w LODR Końskowola

Konferencja naukowa w LODR Końskowola

12.12.16 W dniu 30 listopada 2016 roku w Centrum Innowacyjno Szkoleniowym LODR Końskowola odbyła się konferencja naukowa „Zastosowanie nowoczesnych metod oceny zmienności przestrzennej użytków rolnych”, zorganizowana w ramach zadania 1.9 Programu Wieloletniego IUNG-PIB. W konferencji uczestniczyły 74 osoby, głównie doradcy rolniczy z województwa lubelskiego oraz 12 osób z IUNG-PIB (w tym 3 osoby z RZD).

Tematyka konferencji obejmowała głównie zagadnienia wykorzystania w uprawie roślin i ich monitorowaniu pomiarów wykonywanych zdalnie tzn. z pewnej odległości. Do metod zdalnych zaliczyć można zarówno pomiary przy pomocy czujników zamontowanych nad powierzchnią pola, montowanych na maszynach rolniczych, kamer zamocowanych na dronach, samolotach czy wreszcie zobrazowań satelitarnych. Metody te mają zarówno niezaprzeczalne zalety polegające na możliwości wykonywania pomiarów z ograniczonym udziałem człowieka lub całkowicie bez jego udziału, szybkości i dużej powierzchni obrazowanych powierzchni, jak i też wiele wad. Zastosowanie tych metod do celów rozpoznania przestrzennej zmienności użytków rolnych w sensie poziomu wilgotności gleb, zawartości składników pokarmowych i próchnicy czy też zmienności plonu roślin jest wykorzystywane zarówno w programach monitoringu prowadzonych przez organizacje rządowe, jak i w tzw. rolnictwie precyzyjnym optymalizującym produkcję poprzez zróżnicowanie dawek nawozów i środków ochrony roślin w obrębie pól uprawnych. Dlatego tez zrozumienie zalet i ograniczeń metod zdalnych ma istotne znaczenie przy podejmowaniu przez rolników decyzji o skorzystaniu z usług firm oferujących oparte na zobrazowaniach zdalnych systemy wspomagania decyzji.

W trakcie warsztatów wygłoszono 8 referatów:

– prof. Stanisław Krasowicz, Z-ca Dyrektora IUNG-PIB ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych: Program Wieloletni IUNG-PIB jako płaszczyzna współpracy z doradztwem rolniczym.
– mgr Piotr Koza, IUNG-PIB: Analiza upraw rolniczych na podstawie zdjęć satelitarnych.
– dr Jan Jadczyszyn, mgr Piotr Koza IUNG-PIB: Wykorzystanie zdalnych zobrazowań do aktualizacji zmian w strukturze użytkowania gruntów w woj. dolnośląskim.
– mgr Artur Łopatka IUNG-PIB: Wykorzystanie termalnych zobrazowań satelitarnych  w rolnictwie.
– dr Guillaume Debaene IUNG-PIB: Ocena przestrzennej zmienności gleb metodą bliskiej podczerwieni „on-the-go”.
– dr Rafał Wawer IUNG-PIB: Bezprzewodowe sieci czujników i sterowanie zaworami w nawodnieniach i fertygacji.
– prof. Rafał Pudełko IUNG-PIB: Wykorzystanie dronów w rolnictwie.
– mgr Małgorzata Seroka LODR: Koncepcja Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz możliwości finansowania projektów w ramach Działania „Współpraca” PROW 2014-2020.

Dyskusja kończąca konferencję dotyczyła głównie przydatności systemów wspomagania decyzji i rolnictwa precyzyjnego w regionie województwa lubelskiego.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content