RZD Baborówko-Doświadczenie nawozowe w kukurydzy

RZD IUNG-PIB w Baborówku po zmianach

14.11.16 Rolniczy Zakład Doświadczalny IUNG-PIB w Baborówku w powiecie szamotulskim (woj. wielkopolskie) powołany został 1 stycznia 1953 roku. W roku 1993 na części jego gruntów, powstała Stacja Doświadczalna, która w tej formie organizacyjnej działała do końca 2015 r. Pozostała część majątku została wydzierżawiona. Z dniem 1 stycznia 2016 r. decyzją Dyrektora IUNG-PIB w Puławach, w miejsce Stacji Doświadczalnej powstał Rolniczy Zakład Doświadczalny.

Po sprzedaży zbędnych budynków i budowli oraz parku i obszernego podwórza  ma on  obecnie łączną powierzchnię ok. 238 ha.

Doświadczenia polowe prowadzone są głównie w oparciu o uprawiane rośliny, tj. pszenicę ozimą, jęczmień jary, rzepak ozimy i kukurydzę. Uprawa zbóż to w większości reprodukcja materiału siewnego dla centrali nasiennej. Na większości areału prowadzona jest z powodzeniem już od wielu lat bezorkowa uprawa gleby.

Wśród doświadczeń polowych dominują te porównujące różne techniki uprawy, tj. klasyczną orkową oraz powierzchniową bezorkową, nawozowe, fungicydowe oraz produkcyjno-ekonomiczne. Poza typowymi doświadczeniami na polach w Baborówku w okresie wegetacji dokonuje się pomiarów wilgotności i obserwacji w ramach „Monitoringu suszy” prowadzonego przez IUNG-PIB w Puławach., a także obserwacji i sygnalizacji pojawiania się chorób i szkodników wspólnie z IOR-PIB w Poznaniu.

W prowadzeniu doświadczeń i interpretacji wyników bardzo pomocne są dane meteorologiczne, które gromadzone są bez przerwy od roku 1971. Dużą zaletą znacznej powierzchni pól doświadczalnych RZD Baborówko jest znana ich zasobność w podstawowe składniki pokarmowe roślin oraz dokładna mapa glebowa, co pozwala przy planowaniu doświadczeń polowych na wyeliminowanie błędów związanych ze zmiennością glebową.

Innymi atutami działalności doświadczalnej są: sprzęt do pomiarów przyżyciowych roślin, kombajn poletkowy, kombajn polowy z miernikiem plonu, dobre połączenia komunikacyjne oraz doświadczony zespół pracowników. Na przedwiośniu i w pełni wegetacji pracownicy RZD spotykają się na wykładach i pokazach organizowanych wspólnie z ODR dla rolników gm. Kaźmierz i Szamotuły. Prowadząc obserwacje na polach RZD Baborówko często można spotkać przedstawicieli wielu gatunków zwierząt, takich jak sarny, dziki oraz lisy, a także żurawie, zające, kuropatwy, a nawet borsuki.

RZD IUNG-PIB w Baborówku będzie realizował takie same funkcje jak pozostałe RZD, spełniając rolę regionalnego centrum innowacji i postępu technologicznego w rolnictwie.

                                                    Opracował: Dyrektor RZD Baborówko dr inż. Krzysztof Kubsik

{slimbox images/stories/zdjecia/2016/bab2.jpg,

images/stories/zdjecia/2016/bab2m.jpg,Doświadczenie z łubinem;

images/stories/zdjecia/2016/bab3.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/bab3m.jpg,Kombajn z miernikiem plonu;

images/stories/zdjecia/2016/bab4.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/bab4m.jpg,Pomiar przyżyciowy przy pomocy urządzenia GreenSeeker w pszenicy ozimej;

images/stories/zdjecia/2016/bab5.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/bab5m.jpg,Dane meteorologiczne gromadzone są od 1971r.

}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content