Sympozjum Mikrobiologiczne

I Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”

26.10.16 W dniach 20-21 października 2016 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyło się I Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”. Organizatorem sympozjum był Zakład Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB, Zakład Biologii Mikroorganizmów SGGW w Warszawie, Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina IA PAN w Lublinie oraz Katedra Biochemii i Chemii Środowiska KUL w Lublinie.

Sympozjum odbyło się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.

Celem Sympozjum było podsumowanie dotychczasowej wiedzy i przedstawienie najnowszych osiągnięć  w badaniach z zakresu metagenomiki, mikrobiologii, oddziaływań pomiędzy mikro- i makroorganizmami w różnych środowiskach oraz ich znaczenia dla rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska. Sympozjum oficjalnie otworzyła Pani prof. dr hab. Teresa Doroszewska (Z-ca Dyrektora ds. naukowych w zakresie badań nad produkcją roślinną IUNG-PIB) oraz Pan prof. dr hab. Cezary Sławiński (Dyrektor IA PAN w Lublinie). W swoim wystąpieniu Pani prof. dr hab. Teresa Doroszewska podkreśliła znaczenie badań mikrobiologicznych prowadzonych w Instytucie zarówno w aspekcie historycznym jak i obecnym.
Podczas sympozjum zostały zaprezentowane oraz przedyskutowanie wyniki badań metagenomicznych prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych, w tym także postęp w wykorzystaniu nowoczesnych metod badawczych, m.in. do identyfikacji mikroorganizmów przy użyciu technik biologii molekularnej i biotechnologii. Łącznie podczas sympozjum przedstawiono 19 referatów oraz 36 posterów. W sympozjum wzięło udział 95 osób z różnych ośrodków naukowych Polski. Wygłoszonym referatom towarzyszyła ożywiona dyskusja i wymiana poglądów.

Referaty plenarne wygłosili:
prof. dr hab. Adam Jaworski (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Mikrobiom przewodu pokarmowego człowieka (Metagenomika, Transkryptomika, Proteomika oraz Metabolomika populacji hodowalnych i niehodowalnych drobnoustrojów – źródłami wiedzy o mikrobiomie człowieka w zdrowiu i chorobie)
prof. dr hab. Jacek Kozdrój (UR Kraków)
Znaczenie metagenomiki w poznawaniu strukturalnej różnorodności mikroorganizmów w glebie
dr Urszula Zielenkiewicz, mgr Dariusz Izak (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie)
Krótki przewodnik po kompletnej analizie metagenomicznej

Na zakończenie sympozjum przyznano nagrody za wyróżniające się prace badawcze. Nagrody wręczył Pan prof. dr hab. Wiesław Oleszek Dyrektor IUNG-PIB w Puławach.
Nagrodę za najlepszą prezentację ustną otrzymała Pani mgr Justyna Adamiak z Uniwersytetu Technologicznego z Łodzi za pracę pt. „Porównanie metod detekcji i identyfikacji mikroorganizmów halofilnych zasiedlających budowlane obiekty zabytkowe”.
Nagrodę za najlepszy poster otrzymała Pani dr Karolina Oszust z Instytutu Agrofizyki PAN W Lublinie za pracę pt. „Badania metagenomiczne zbiorowisk archeonów utleniających amoniak w zróżnicowanych warunkach użytkowania gleby”.

Podczas dwóch dni sympozjum stoiska reklamowe zaprezentowały firmy: Eppendorf Poland Sp. z o.o., Perlan Technologies Polska Sp. z o.o., Meranco Aparatura Kontrolno- Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o., A.G.A. Analytical, BIORAD, Sartorius Poland Sp. z o.o., Argenta Mikrobiologia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., BioMaxima S.A., Genomed S. A. Patronat medialny nad sympozjum objęło czasopismo Laboratorium.

Podsumowując sympozjum organizatorzy zadeklarowali chęć kontynuacji organizacji konferencji metagenomicznej w kolejnych latach. Pan Prof. dr hab. Cezary Sławiński (Dyrektor IA PAN w Lublinie) zaprosił wszystkich uczestników na II Sympozjum Mikrobiologiczne do IA PAN w Lublinie.

Wszystkim uczestnikom konferencji, zaproszonym gościom oraz sponsorom serdecznie dziękujemy za udział w tym wydarzeniu.

                                                                                                    Zakład Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB w Puławach

{slimbox images/stories/zdjecia/2016/sm2.jpg,

images/stories/zdjecia/2016/sm2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/sm3.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/sm3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/sm4.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/sm4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/sm4.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/sm4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/sm5.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/sm5m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/sm6.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/sm6m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/sm7.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/sm7m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/sm8.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/sm8m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/sm9.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/sm9m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/sm10.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/sm10m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/sm11.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/sm11m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/sm12.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/sm12m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/sm13.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/sm13m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/sm14.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/sm14m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/sm15.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/sm15m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/sm16.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/sm16m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/sm17.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/sm17m.jpg

}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content