Forum Inteligentnego Rozwoju – prezentacja stanowiska IUNG-PIB

24.10.16 W dniu 21 października 2016 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Rzeszowie – Jasionce odbyło się Forum Inteligentnego Rozwoju. To ogólnopolskie wydarzenie, istotne z uwagi na tematykę i liczbę uczestników, miało na celu obok diagnozy stanu aktualnego budowanie ścisłych relacji między światem nauki, biznesu i samorządów.
   

W ramach Forum, w którym uczestniczyło około 500 osób odbyła się debata plenarna (2 sesje) oraz 12 konferencji tematycznych o charakterze paneli dyskusyjnych. Obrady Forum rozpoczęła debata na temat roli firm, instytutów, uczelni i samorządów w kształtowaniu inteligentnego rozwoju oraz innowacyjnej gospodarki

W obradach Forum uczestniczyli, m.in., przedstawiciele Rady Głównej Instytutów Badawczych, uczelni i wielu instytutów badawczych. Instytuty badawcze podległe MRiRW były reprezentowane przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, IERiGŻ-PIB w Warszawie oraz IUNG-PIB w Puławach, uczestniczące w panelu nt. „Polska – centrum produkcji żywności w Europie”. Prezentowane referaty i głosy w dyskusji dotyczyły różnych aspektów tej perspektywy.

Reprezentujący IUNG-PIB w Puławach Z-ca Dyrektora ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych – prof. dr hab. Stanisław Krasowicz zaprezentował referat nt. „Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych w produkcji rolniczej” (współautor prof. dr hab. Wiesław Oleszek). Stanowisko IUNG-PIB, poparte wynikami badań i analiz, przedstawiono w zamieszczonej prezentacji.  link...

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content