RZD IUNG-PIB - „Plon niesiemy, plon …”

RZD IUNG-PIB – „Plon niesiemy, plon …”

12.10.16 Stanowiące integralną część IUNG-PIB w Puławach Rolnicze Zakłady Doświadczalne spełniają rolę regionalnych centrów innowacji i postępu w rolnictwie. Według stanu na koniec 2015 r. powierzchnia ogólna RZD łącznie z gruntami przekazanymi w dzierżawę wynosiła 4683 ha, w tym 3592 ha to użytki rolne. Zlokalizowane w różnych regionach kraju RZD są zróżnicowane pod względem powierzchni i struktury użytków rolnych.

Ich cechą wspólną jest łączenie działalności naukowo-badawczej i wdrożeniowo-upowszechnieniowej z produkcyjną. RZD łączą też podejmowanie nowych wyzwań z szacunkiem dla tradycji. Wyrazem szacunku dla tradycji są organizowane każdego roku dożynki

Rolę RZD zaakcentował Dyrektor IUNG-PIB – prof. dr hab. Wiesław Oleszek podczas spotkania dożynkowego, zorganizowanego przez RZD Grabów w dniu 29.09.2016 r. Było ono okazją do oceny żniw 2016 r. oraz omówienia perspektyw rozwoju RZD w świetle realizowanych przez te jednostki zadań. Przedstawiciele RZD wręczyli Dyrektorowi Instytutu symboliczny bochen chleba, który jak się potem okazało, udało się podzielić pomiędzy wszystkich uczestników uroczystości.

Dyrektor IUNG-PIB – prof. dr hab. Wiesław Oleszek wyraził uznanie i podziękował Dyrektorom i wszystkim pracownikom RZD za wysiłek w czasie żniw w 2016 roku. Zwrócił uwagę na rolę RZD jako jednostek organizacyjnych IUNG-PIB.
Specyfikę i zadania RZD IUNG-PIB przedstawiono w zamieszczonej prezentacji  link...

{slimbox images/stories/zdjecia/2016/doz2.jpg,

images/stories/zdjecia/2016/doz2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/doz3.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/doz3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/doz4.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/doz4m.jpg

}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content