XXIII Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Pracownicy IUNG-PIB na XXIII Kongresie SERiA

12.09.16 W dniach 7-9 września 2016 r. w Białej Podlaskiej odbył się XXIII Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Temat XXIII Kongresu to: „Biogospodarka w rozwoju wsi i agrobiznesu”. Organizatorem był Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, a współorganizatorem Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach.

PSW im. Papieża Jana Pawła II i IUNG-PIB współpracują od 3 lat w ramach umowy dwustronnej. Współpraca dotyczy, m.in., współdziałania w planowaniu i organizowaniu konferencji, sympozjów, seminariów naukowych oraz działań i spotkań promocyjnych. XXIII Kongres jest potwierdzeniem rzeczywistego charakteru tej współpracy. Program Kongresu był bogaty. Obok sesji plenarnych (8 referatów) obejmował także obrady w 6 sekcjach (w tym jedna angielskojęzyczna.

Ze strony IUNG-PIB w XXIII Kongresie uczestniczyło 14 osób, reprezentujących różne zakłady naukowe. Przedstawiciele IUNG-PIB uczestniczyli w obradach różnych sekcji prezentując referaty przedstawiające wyniki badań w zakresie biogospodarki, gospodarki niskoemisyjnej, produkcji zbóż, wykorzystania słomy, gospodarki paszowej, wykorzystania nawozów, zrównoważonego rozwoju gospodarstw na glebach lekkich, zmian relacji cenowych w rolnictwie, itp. Kongres dał możliwość zaprezentowania w formie referatów prac wykonanych w ramach różnych zadań programu wieloletniego na lata 2016-2020.
Wyróżnieni w ramach poszczególnych sekcji autorzy referatów – młodzi pracownicy naukowi otrzymali nagrody ufundowane przez IUNG-PIB.
Kongres obejmował także wyjazdy studyjne (3 trasy, w tym jedna na Białoruś).

Z-ca Dyrektora IUNG-PIB prof. dr hab. Stanisław Krasowicz podczas końcowej sesji plenarnej podziękował Organizatorom Kongresu za włączenie Instytutu do współpracy, co stworzyło możliwość promocji badań, m.in., w zakresie biogospodarki i gospodarki niskoemisyjnej. Uczestnicy Kongresu (około 190 osób) otrzymali też materiały informacyjne o działalności IUNG-PIB. Może przyczyni się do rozwoju nowych płaszczyzn współpracy i podejmowania ocen interdyscyplinarnych dotyczących rolnictwa i jego wpływu na środowisko.

Należy podkreślić dużą sprawność działania głównego Organizatora XXIII Kongresu SERiA. Warto przypomnieć, że pracownicy IUNG w Puławach aktywnie uczestniczą w działalności SERiA od chwili powołania tej organizacji, tj. od roku 1993.

Zdaniem pracowników IUNG-PIB, uczestniczących w XXIII Kongresie SERiA, PSW im. Jana Pawła II to uczelnia sprawnie działająca i posiadająca bardzo dobre warunki do organizacji spotkań naukowych, a ponadto niezwykle gościnna.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content