Żniwa w RZD IUNG-PIB

24.08.16 Żniwa w RZD IUNG-PIB, podobnie jak w całym rolnictwie są okresem wzmożonego wysiłku. Zbiera się plony z pól produkcyjnych i doświadczeń. Duże znaczenie ma więc sprawna organizacja prac. W tej dziedzinie Dyrektorzy RZD zasługują na uznanie. Są doświadczonymi, dobrymi, sprawnymi organizatorami. Jednocześnie żniwa to okres oceny efektów pracy zespołów pracowników. Pracownicy RZD potrafią rzetelnie, z dużym zaangażowaniem pracować. Czują się Oni bowiem współgospodarzami swoich warsztatów pracy. Uzyskane plony (zbiory) zbóż i rzepaku są jednak także odzwierciedleniem czynników obiektywnych zwłaszcza warunków klimatycznych min. poziomu i rozkładu opadów w poszczególnych okresach wzrostu i rozwoju roślin, a także w okresie zbiorów. Istotne znaczenie ma także jakość gleb. 

 Z informacji uzyskanych z RZD wynika, że tegoroczne żniwa nie należały do łatwych, a plony są bardzo zróżnicowane.

W RZD Błonie-Topola niedobór opadów znacząco wpłynął na obniżkę plonów i jakość ziarna pszenicy ozimej. Wysoki poziom opadów i podtopienia pól w rejonie funkcjonowania RZD Wielichowo (w sąsiedztwie kanału rzeki Obry) utrudniły lub uniemożliwiły zbiór zbóż i rzepaku ozimego na części plantacji.

W wieloobiektowym RZD „Kępa-Puławy” zaznaczają się bardzo duże różnice plonów zbóż i rzepaku pomiędzy gospodarstwami (Pulki, Sadłowice, Osiny, Kępa) i poszczególnymi polami. Plony pszenicy ozimej w gospodarstwie „Kępa” w zależności od pola (jakości gleb i wilgotności) wynosiły od ponad 9 t do 3 t. średnie plony pszenicy ozimej w RZD „Kępa- Puławy” kształtują się poniżej 5 ton. Część plantacji rzepaku wymarzła, zbierano więc plony z mniejszej powierzchni. (plantacje były ubezpieczone).

Daje się zauważyć relatywnie duże zróżnicowanie plonów w RZD. W Werbkowicach plony pszenicy ozimej kształtują się na poziomie 9 t z ha a jarej około 5 t z ha. W RZD Wielichowo najlepiej plonowało pszenżyto ozime dając około 5 ton. Warto podkreślić, że przy zbiorze zbóż niektóre RZD stale korzystają z usług kombajnowych np. RZD Bonie-Topola. Takie rozwiązanie jest podyktowane rachunkiem ekonomicznym i specyfiką produkcji.

W RZD Werbkowice w sytuacji awarii kombajnu z pomocą przyszli życzliwi sąsiedzi, pomagając swoim sprzętem przy zbiorze zbóż. Jest to niewątpliwie przejawem więzi RZD Werbkowice ze środowiskiem rolniczym regionu, ale i solidarności tych, których łączy szacunek dla ziemi „wszystkim chleb dającej”.

Dyrektorów RZD, podobnie jak wszystkich rolników, niepokoi niski poziom cen skupu zbóż, który kształtuje efekty ekonomiczne gospodarowania. Wpływa on też na przyszłe decyzje produkcyjne związane z wysiewem ozimin. Problemem kluczowym jest kształtowanie poziomu intensywności produkcji w roku przyszłym. Na plony w roku 2017 będą miały wpływ nakłady poniesione jesienią bieżącego roku.

Z-ca Dyrektora IUNG-PIB
prof. dr hab. Stanisław Krasowicz

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content