AFINET – Sieć Innowacji na rzecz Agroleśnictwa

Agroforestry Innovation Networks (AFINET)                                                                                           Powrót

Realizowany w ramach call H2020-RUR-2016-2017 (Rural Renaissance – Fostering innovation and business opportunities), 2017-2020.

Partnerzy:

 • Universidad de Santiago de Compostela, Hiszpania – Koordynator 
 • ORC Organic Research Centre, Wielka Brytania
 • EV ILVO Institute for Agricultural and Fisheries Research, Belgia
 • ISA Instituto Superior de Agronomía, Portugalia
 • IUNG-PIB, Polska
 • INAGRO,  Belgia
 • NyME-KKK University of West Hungary Cooperational Research Centre Nonprofit Ltd (NYUGAT), Węgry
 • ABACUS ABACUS AgricultureLtd,  Wielka Brytania
 • IBAF-CNR Istituto di Biologia Agro-ambientale e Forestale Consiglio Nazionale delle Ricerche, Włochy
 • EURAF European Agroforestry Federation
 • AFAF Association Française d’Agroforesterie, Francja
 • FEUGA Fundación Empresa-Universidad Gallega,  Hiszpania
 • EFI European Forest Institute, Finlandia

Agroleśnictwo to sposób gospodarowania na użytkach rolnych, w którym drzewa i krzewy są w celowy sposób zintegrowane z produkcją roślinną i zwierzęcą, dla odniesienia korzyści środowiskowych i ekonomicznych. Agroleśnictwo łączy cele rolnictwa (produkcja płodów rolnych) i cele leśnictwa (obejmujące zagospodarowanie, pięlegnowanie i użytkowanie lasów).
Badania prowadzone przez partnerów projektu AFINET wykazały, że prawidłowo zaprojektowane systemy rolno-leśne przyczyniają się do zrównoważenia produkcji żywności i biomasy w Unii Europejskiej. Pozwala to zwiększyć dochody uzyskiwane przez rolników, jak również wpływa korzystnie na środowisko. Jednakże, jak dotąd brak wystarczającej wiedzy o tych systemach. W efekcie nie pozwala to na  odpowiednie wdrażanie wspomnianych praktyk.

Biorąc pod uwagę powyższe potrzeby, konsorcjum AFINET będzie podejmować działania na szczeblu unijnym w celu wdrożenia wyników badań do praktyki rolniczej. Zostanie utworzona Europejska sieć współpracy i partnerstwa pomiędzy rolnikami a jednostkami naukowymi i ekspertami z zakresu agroleśnictwa. Szczególny nacisk będzie położony na zaprojektowanie i prowadzenie uprawy w systemach rolno-leśnych na użytkach rolnych oraz zaplanowanie i użytkowanie systemu leśno-pastwiskowego. Zostanie również przeprowadzona ocena opłacalności produkcji . Dla osiągnięcia tych celów, konsorcjum AFINET opracowało innowacyjną metodykę pracy, która będzie obejmować:

 1. utworzenie unijnej bazy wiedzy z zakresu agroleśnictwa, łatwo dostępnej dla użytkowników;
 2. utworzenie Europejskiej Sieci Międzyregionalnej (złożonej z Regionalnych Sieci Innowacji w Agroleśnictwie RAIN) ułatwiającej wymianę fachowej wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie agroleśnictwa pomiędzy partnerami z różnych środowisk (naukowcy, doradcy, rolnicy, przedsiębiorcy, decydenci) z udziałem regionalnych brokerów innowacji. Regionalne sieci RAIN będą zlokalizowane w dziewięciu strategicznych regionach Europy (Hiszpania, Portugalia, Włochy, Wielka Brytania, Belgia, Francja, Polska, Węgry, Finlandia), które reprezentują odmienne uwarunkowania klimatyczne, geograficzne, społeczne i kulturowe. 

W celu osiągnięcia większej akceptacji społecznej dla zbieranych i proponowanych rozwiązań oraz upowszechnienia agroleśnictwa, AFINET podejmie współpracę z przedstawicielami innych sieci i inicjatyw a prowadzone działania w projekcie będą spójne z istniejącymi instrumentami polityki na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania polityki Europejskiego Partnerstwa Innowacji na rzecz produktywności i zrównoważenia w rolnictwie EIP-AGRI.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content