Współpraca IUNG-PIB ze szkołami

Współpraca IUNG-PIB ze szkołami

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach  bardzo aktywnie od wielu lat uczestniczy we współpracy ze szkołami wspierając je w zdobywaniu i wykorzystywaniu w procesie kształcenia nowoczesnej wiedzy i umiejętności.  Współpraca ta, to jeden z priorytetów prowadzonej szeroko działalności upowszechnieniowej Instytutu, stanowi też jeden z elementów jego promocji.

Przebiega ona na wielu płaszczyznach, ale jej głównym zadaniem jest transfer  innowacji i wiedzy rolniczej oparty o wyniki  badań i prac wdrożeniowych prowadzonych w Instytucie oraz ich wykorzystanie w procesach dydaktycznych. Dlatego tak dużego znaczenia nabierają  konsultacje  stron co do form i treści współpracy oraz końcowe ustalanie harmonogramu podejmowanych działań.

Obecnie IUNG-PIB realizuje współpracę z 27 szkołami zlokalizowanymi w różnych częściach kraju (mapa) – w tym z 20 szkołami rolniczymi podległymi MRiRW, 4 szkołami rolniczymi nie podległymi MRiRW, 2 szkołami wyższymi kształcącymi  specjalistów  w dziedzinie rolnictwa (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej) oraz jednym gimnazjum (Warszawa).
Realizacja porozumień o współpracy opiera się miedzy innymi na  takich działaniach jak:

  • Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych poprzez możliwość korzystania z czasopism zagranicznych prenumerowanych i publikacji naukowych Instytutu.
  • Uczestnictwo nauczycieli, uczniów i studentów w seminariach, warsztatach i konferencjach organizowanych przez IUNG-PIB.
  • Popularyzacja wśród uczniów i studentów wiedzy z zakresu nowoczesnego gospodarowania w formie  wykładów prowadzonych przez pracowników Instytutu.
  • Umożliwienie uczniom  i studentom bezpośredniego zapoznania się ze strukturą organizacyjną Instytutu, oraz z zakresem prac zakładów naukowych i stacji doświadczalnych.
  • Przekazywanie do bibliotek szkół materiałów i opracowań prezentujących działalność badawczo-rozwojową Instytutu.
  • Możliwość odbywania przez uczniów i studentów praktyk zawodowych  w jednostkach organizacyjnych Instytutu.

Ważną rolę w realizacji współpracy spełnia zakładka: NAUKA PRAKTYCE ROLNICZEJ, strony internetowej www.iung.pulawy.pl , dedykowana także szkołom rolniczym, która oprócz bieżących informacji z życia Instytutu udostępnia wiedzę przydatną w procesach kształcenia.

Szkoły rolnicze wielokrotnie jak pokazała praktyka korzystały z oferty wydawniczej, zaleceń oraz programów doradczych  zamieszczonych na tej stronie. Najlepszą jednak formą współpracy są bezpośrednie spotkania uczniów, studentów , nauczycieli z pracownikami IUNG-PIB w ramach np. „Lubelskiego Festiwalu Nauki” i „Dni Otwartych” w których (16-20.05.) uczestniczyło ponad 200 uczniów z 10 szkół rolniczych. Współpraca Instytutu ze szkołami rolniczymi przynosi obu stronom wiele korzyści i nowe doświadczenia czego przykładem  jest  szkoła rolnicza w Studzieńcu (woj. mazowieckie) , na terenie której została zainstalowana stacja meteorologiczna. Z kolei  w 2014 roku  grupa uczniów ze szkoły rolniczej  w Henrykowie (woj. lubuskie) odbywała  dwutygodniowe praktyki zawodowe w Instytucie. Na uwagę zasługuje fakt, iż przy każdym wspólnym spotkaniu przedstawiciele szkól wysoko oceniają formę i treść współpracy oraz jej przydatność w procesach dydaktycznych.

Zgodnie z ustaleniami porozumienia o współpracy, na początku kolejnego roku szkolnego i akademickiego planowane jest wypracowania nowych działań wzbogacających transfer wiedzy i praktyki rolniczej z Instytutu na potrzeby edukacyjne. Współpracą ze szkołami od 2010 roku zajmuje się  Dział Upowszechniania i Wydawnictw.

{slimbox images/stories/zdjecia/2016/wszk2.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/wszk2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/wszk3.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/wszk3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/wszk4.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/wszk4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/wszk5.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/wszk5m.jpg

}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content