Zajęcia praktyczne dla uczniów

21.06.16 W dniu 13 czerwca br. już po raz trzeci pracownicy laboratorium Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów IUNG-PIB zorganizowali zajęcia praktyczne dla uczniów kształcących się w kierunku technik analityk w Zespole Szkół Technicznych im. M. Skłodowskiej – Curie w Puławach. Młodzież z II klasy pod opieką pani Anny Karpety oraz pani Anny Domańskiej realizowała zajęcia praktyczne z przedmiotu badania środowiska, który obejmuje zagadnienia dotyczące obecności zanieczyszczeń w różnych elementach środowiska przyrodniczego oraz badań atmosfery, wód i gleby.

W trakcie pobytu w INCBR uczniowie aktywnie uczestniczyli w laboratoryjnych zajęciach pokazowych przygotowanych i prowadzonych przez mgr Monikę Pecio, mgr Aleksandrę Ukalską-Jarugę, Urszulę Pasternak oraz mgr Piotra Gembala. W trakcie ćwiczeń pracownicy Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów prezentowali naszym gościom możliwości zastosowania: chromatografii do rozdziału mieszanin związków o równych właściwościach, w tym chromatografii gazowej do analiz zanieczyszczeń organicznych; absorpcyjnej spektrometrii atomowej w analizie pierwiastków śladowych oraz różnych metod chemicznych do oznaczeń form azotu mineralnego w glebach.

W trakcie zajęć uczniowie zapoznali się ponadto z procedurami przygotowania próbek glebowych do analizy instrumentalnej, zasadami przygotowania krzywej kalibracyjnej do obliczeń wyników analiz oraz budową i zasadami działania aparatury badawczej używanej do rutynowych oznaczeń w Zakładzie Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów.

Zajęcia praktyczne pozwoliły młodym adeptom – chemikom na sprawdzenie swoich umiejętności w wykonaniu podstawowych analiz chemicznych prowadzonych pod nadzorem i opieką merytoryczną osób prowadzących. Cieszymy się, że zajęciom towarzyszyły ożywione dyskusje, które pozwoliły na poszerzenie dotychczasowej wiedzy i umiejętności licealistów.

Zajęcia były również okazją do zaprezentowania przez dr Bożenę Smreczak potencjału badawczego i analitycznego Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów, wyposażenia i organizacji pracy w laboratorium chemicznym oraz realizowanej tematyki badawczej wykorzystującej wyniki analiz chemicznych.

{slimbox images/stories/zdjecia/2016/szk2.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/szk2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/szk3.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/szk3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/szk4.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/szk4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/szk5.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/szk5m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/szk6.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/szk6m.jpg

}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content