Konferencja Naukowa pt.: „Trends in Natural Product Research”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa PSE-IUNG

15.06.16 W dniach 30 maja – 2 czerwca 2016 r. w IUNG-PIB odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Trends in Natural Product Research: A Young Scientists Meeting of PSE and IUNG-PIB”, zorganizowana przez Phytochemical Society of Europe (PSE) oraz Zakład Biochemii i Jakości Plonów IUNG-PIB.

Phytochemical Society of Europe (PSE) zostało założone w wielkiej Brytanii w 1957 roku jako zrzeszenie grupy chemików i biologów badających związki fenolowe roślin. Towarzystwo zrzesza badaczy zajmujących się biochemią roślin oraz transferem tej wiedzy do przemysłu i rolnictwa. PSE organizuje coroczne spotkania młodych naukowców Europy – A Young Scientists Meeting (YSM), które w tym roku odbyło się właśnie w Puławach.

Głównym celem sympozjum YSM było promowanie rozwoju i zastosowania wiedzy na temat naturalnych składników roślinnych w odniesieniu do ich funkcji, chemii, biosyntezy, produkcji, wpływu na fizjologię człowieka. Konferencja jest uważana przez PSE jako wydarzenie, które może przyciągnąć młodych fitochemików i chemików medycznych do wspólnej wymiany doświadczeń i poglądów Spotkanie takie umożliwia młodym naukowcom zaprezentować swoje pierwsze wyniki pracy na forum publicznym.

W konferencji wzięło udział 60 osób, głównie młodych naukowców z Czech, Austrii, Włoch, Węgier, Wielkiej Brytanii, Turcji i Polski. W czasie obrad wygłoszono 11 referatów plenarnych, 18 krótkich komunikatów oraz zaprezentowano 22 plakaty. Streszczenia wszystkich prezentacji opublikowano w formie materiałów konferencyjnych (ISBN-978-83-7562-218-8). Nagrodzono najlepsze prezentacje ustne i plakatowe, wśród nagrodzonych znaleźli się nasi koledzy dr Andy J. Pérez i mgr Dariusz Jędrejek. Sponsorami nagród byli: PSE (Jefrey Harborne Prize), Phytochemical Analysis (Wiley) i TEVA.

Poza możliwością wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy, konferencja była także okazją do zapoznania z historią Osady Pałacowej oraz zwiedzenia gospodarstwa ogrodniczego JMP Flowers Marii i Jarosława Ptaszek w Stężycy. Największego i najnowocześniejszego  producenta kwiatów ciętych i doniczkowych w Polsce i jednego z czołowych w Europie.

Spotkanie było możliwe dzięki hojności: Planta Medica, Molecules, OlChemIm Ltd., PhytoLab i Phytochemical Analysis (Wiley).

{slimbox images/stories/zdjecia/2016/you2.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/you2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/you3.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/you3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/you4.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/you4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/you5.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/you5m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/you6.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/you6m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/you7.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/you7m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/you8.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/you8m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/you9.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/you9m.jpg

}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content