Obradowała Rada Naukowa IUNG PIB

29.04.16 W dniu 28 04. 2016 r. na swoim CCXLIV posiedzeniu obradowała Rada Naukowa IUNG PIB. Na posiedzeniu Rada na podstawie wniosku komisji  habilitacyjnej podjęła uchwałę o nadaniu stopnia  doktora habilitowanego dr Alinie Syp. Podjęła też uchwałę o przeprowadzeniu postępowania habilitacyjnego dr Macieja Balawajdera.  Wszczęła 2 przewody doktorskie oraz wyznaczyła recenzentów prac doktorskich. Zaopiniowała wnioski  Dyrektora o zatrudnienie pracowników na stanowiska naukowe oraz wybrała kandydatów  Rady na członków Centralnej Komisji d/s Stopni i Tytułów. Rada zaopiniowała ponadto sprawozdania z działalności badawczo-rozwojowej oraz finansowej Instytutu za 2015 rok a także plan finansowy Instytutu na rok 2016.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content