Wizyta w Kijowie

Wizyta przedstawiciela IUNG-PIB w Kijowie

22.04.16 W dniach 12-16.04.2015 r. odbyła się wizyta przedstawiciela IUNG-PIB w Narodowym Uniwersytecie Nauk o Życiu oraz Środowisku (NULES) w Kijowie na Ukrainie. Program wizyty obejmował zarówno spotkania informacyjno-robocze jak i udział w interdyscyplinarnej konferencji międzynarodowej na temat problemów sektora leśnictwa z  uwzględnieniem wpływu na przestrzeń rolniczą i ochrony gleb rolnych przez zadrzewienia.

Dr Robert Borek z Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych przedstawił referat pod tytułem: „Wielofunkcjonalne zrównoważone krajobrazy wytwarzające żywność, pasze i drewno oraz zapewniające ochronę ekosystemów”. W referacie zwrócono uwagę na wielokierunkowość zintegrowanego zarządzania przestrzenią rolniczą na poziomie krajobrazu jak i gospodarstwa rolnego. Podkreślono potrzebę spójności działań w zakresie ochrony gleb i wód z uwzględnieniem uproszczonych systemów uprawy roli oraz dywersyfikacji krajobrazu rolniczego.

W kolejnym dniu wizyty zapoznano się z działalnością i osiągnięciami Wydziału Agrobiologii, powstałego w 2009 roku z połączenia wydziałów rolnictwa, ogrodnictwa i nauk glebowych. Podczas spotkania roboczego z kierownictwem Wydziału, omawiano perspektywiczne kierunki współpracy naukowej w zakresie rolnictwa. Szczególna uwaga została zwrócona na specyfikę warunków rolnictwa Polski i Ukrainy oraz problematykę ochrony gleb. Gospodarze wyrazili gotowość współpracy w dziedzinie szeroko pojętych nauk rolniczych pomiędzy IUNG-PIB a NULES.

Podczas wizyty zaprezentowano również historię i działalność Puławskiego Ośrodka Nauk Rolniczych. Kijowski Uniwersytet wskazuje na swoje korzenie w Instytucie Agronomicznym w Warszawie-Marymoncie  i w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach, którego kadra uformowała w 1921 roku Instytut o tej samej nazwie w Charkowie, przeniesiony w 1930 roku do Kijowa. Fakt ten podkreślany jest w materiałach promocyjnych Uniwersytetu, a fotografie Puławskiego Instytutu można odnaleźć w ekspozycjach historycznych w wielu salach wykładowych kijowskiej uczelni.

{slimbox images/stories/zdjecia/2016/kij2.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/kij2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/kij3.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/kij3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/kij4.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/kij4m.jpg

}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content