Warsztaty naukowe „Aktualne wyzwania dla produkcji chmielu w Polsce”

Warsztaty naukowe „Aktualne wyzwania dla produkcji chmielu w Polsce”

29.03.16 W dniu 18 marca 2016 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyły się warsztaty naukowe pt. „Aktualne wyzwania dla produkcji chmielu w Polsce”, które zorganizowano w ramach zadania 2.5 Programu Wieloletniego IUNG-PIB. Otwarcia warsztatów dokonał prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, z-ca Dyrektora IUNG-PIB ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych, który przypomniał, że uprawa chmielu na Lubelszczyźnie ma długoletnią tradycję i jest dla tego regionu szczególnie istotną gałęzią produkcji rolniczej.

W warsztatach wzięło udział 118 osób.  Najliczniejszą grupę uczestników stanowili producenci chmielu. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentowali przedstawiciele Departamentów Rynków Rolnych, Płatności Bezpośrednich oraz Hodowli i Ochrony Roślin. Ponadto w warsztatach uczestniczyli przedstawiciele firm skupujących i przetwarzających chmiel oraz browarów, a także pracownicy IUNG-PIB zainteresowani tematyką spotkania.

Podczas warsztatów wygłoszono sześć referatów, których tematyka dotyczyła:
– aktualnej sytuacji na rynku chmielu w Polsce i na świecie,
– płatności bezpośrednich ze szczególnym uwzględnieniem sektora chmielu,
– technologii produkcji zdrowego materiału sadzonkowego chmielu oraz korzyści z jego uprawy,
– hodowli triploidalnych odmian chmielu,
– czynników wpływających na zawartość alfa kwasów w chmielu,
– stosowania zasad integrowanej ochrony w uprawie chmielu.

Wygłoszonym referatom towarzyszyła ożywiona dyskusja, która koncentrowała się na  problemach najbardziej istotnych dla plantatorów. Szczególnie podkreślano potrzebę konsolidacji całego środowiska w celu opracowania wspólnej strategii działania na rzecz poprawy sytuacji w sektorze uprawy chmielu w Polsce.

{slimbox images/stories/zdjecia/2016/wchm2.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/wchm2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/wchm3.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/wchm3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/wchm4.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/wchm4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/wchm5.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/wchm5m.jpg

}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content