Certyfikat Jakości Roku 2015 dla IUNG-PIB

Certyfikat Jakości Roku 2015 dla IUNG-PIB

18.03.16 Fundacja Qualitas uhonorowała Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Certyfikatem Jakości Roku 2015. Wyróżnienie przyznano w kategorii nauka za projekt Innowacyjno-Naukowego Centrum Badań Rolniczych (INCBR), realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uroczystość wręczenia certyfikatu miała miejsce  w dniu 17.03.2016 r. w Warszawie podczas II Europejskiego Kongresu Jakości, odbywającego się w pod hasłem „Jakość po prostu”. W imieniu IUNG-PIB w Puławach certyfikat odebrał prof. dr hab. Stanisław Krasowicz – z-ca dyrektora ds. naukowych.

Program II Europejskiego Kongresu Jakości obejmował referaty plenarne i dyskusje panelowe (w trzech turach).
Wykłady plenarne wygłosili m.in.:
1)    „Dylemat lidera – przemoc czy partnerstwo” (prof. dr hab. Andrzej Blikle)
2)    „Działalność Europejskiej Organizacji Jakości” (dr Eric Janssens – Dyrektor Generalny Europejskiej Organizacji Jakości w Brukseli)

Certyfikaty wręczono w następujących kategoriach: produkty, usługi, innowacje, ekojakość oraz nauka

Certyfikaty Jakości Roku są przyznawane od 10 lat. Wśród wyróżnionych certyfikatem w kategorii „produkty” w roku 2015 za leki do zwalczania chorób pszczoły miodnej znalazł się „BIOWET PUŁAWY” Sp. z o.o.

Przedstawiciel IUNG-PIB – prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, jako ekspert, aktywnie uczestniczył w panelu dyskusyjnym: Agrokultura jakości; Rolnictwo jako uprawianie jakości”. W ramach tego panelu dyskutowano, m. in., o problemach jakości rozpatrywanych przez pryzmat jakości środowiska przyrodniczego, bezpieczeństwa żywnościowego, oddziaływania technologii, badań, skuteczności edukacji i transferu wiedzy oraz przezwyciężania zagrożeń. Dyskutantami w panelu obok przedstawicieli nauki byli reprezentanci firm pracujących na rzecz rolnictwa.

Organizatorzy kongresu i dyskutanci w sposób wyraźny podkreślili, że zmieniająca się gospodarka i nowe realia prowadzenia biznesu wymagają szukania nowych rozwiązań. „Jakość dzięki przedsiębiorcom i jednostkom naukowo-badawczym nie jest wyłącznie pojęciem podręcznikowym, ale realnym narzędziem prowadzenia działalności przynoszącej profity całemu społeczeństwu” (Marcin Kałużny – przewodniczący Kapituły Certyfikatu Jakości Roku).

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content