Studia Podyplomowe „Integrowana Produkcja”

Studia Podyplomowe „Integrowana Produkcja” w IUNG-PIB Puławy

29.02.16 W dniu 19 lutego 2016 roku odbyła się inauguracja IV edycji Studiów Podyplomowych z zakresu Integrowanej Produkcji (rolniczej, warzywniczej i sadowniczej). Uroczystego otwarcia w imieniu Dyrektora Instytutu prof. dr hab. Wiesława Oleszka dokonał Z-ca Dyrektora ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych prof. dr hab. Stanisław Krasowicz.

Nadzór merytoryczny nad realizacją programu sprawuje Rada Programowa, w skład której wchodzą specjaliści z różnych instytucji zajmujących się tą problematyką.

Wykładowcami Studiów Podyplomowych obok pracowników naukowych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach są inspektorzy z Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie oraz naukowcy z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Słuchaczami studiów są m.in. pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Izb Rolniczych, Jednostek Certyfikujących w Rolnictwie Ekologicznym i Integrowanej Produkcji  oraz Global GAP, a także przedstawiciele prywatnych firm doradczych.

Program studiów będzie realizowany w ciągu dwóch semestrów. Po uzyskaniu zaliczenia i zdaniu egzaminu końcowego połączonego z obroną pracy dyplomowej uczestnicy uzyskają „Świadectwo ukończenia studiów” oraz „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia” uprawniające do prowadzenia szkoleń rolników z zakresu Integrowanej Produkcji, Integrowanej Ochrony Roślin oraz stosowania środków ochrony roślin.

Kierownik Studiów Podyplomowych IP
prof. dr hab. Janusz Podleśny

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content