Warsztaty „Mikroorganizmy symbiotyczne w nauce i praktyce”

Warsztaty „Mikroorganizmy symbiotyczne w nauce i praktyce”

22.02.16 W dniu 19  lutego 2016 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyły się warsztaty naukowe pt. „Mikroorganizmy symbiotyczne w nauce i praktyce”. W warsztatach zorganizowanych w ramach zadania 1.4  i 2.7 Programu Wieloletniego (2016-2020) IUNG-PIB wzięło udział ponad 120 osób.

Warsztaty oficjalnie otworzył Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Wiesław Oleszek, a następnie prof. dr hab. Stanisław Krasowicz Z-ca Dyrektora ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych przedstawił referat dotyczący głównych założeń Programu Wieloletniego IUNG-PIB ustanowionego na lata 2016-2020.

Podczas warsztatów wygłoszono 13 referatów w trzech sesjach tematycznych oraz zaprezentowano 36 prezentacji posterowych. Wygłoszonym referatom towarzyszyła ożywiona dyskusja i wymiana poglądów.

Tematyka wygłoszonych referatów dotyczyła:
•    znaczenia różnorodności biologicznej gleb
•    produkcyjnej i środowiskowej roli roślin strączkowych
•    występowania bakterii symbiotycznych roślin bobowatych w glebach Polski
•    interakcji pomiędzy zaprawami chemicznymi a bakteriami symbiotycznymi na nasionach roślin strączkowych
•    symbiozy grzybów endomykoryzowych z roślinami bobowatymi
•    roli pożytecznych mikroorganizmów na poprawę jakości gleby i plonowanie roślin
•    poprawy jakości i plonowania roślin z rodziny psiankowatych przez wyselekcjonowane szczepy Trichoderma spp.
•    roli endofitów grzybowych w środowisku jako źródła cennych metabolitów.

W warsztatach wzięli udział pracownicy naukowi oraz doktoranci uczelni i instytutów badawczych, przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego, urzędnicy administracji państwowej, pracownicy sektora rolnego oraz praktycy i specjaliści reprezentujący różne dyscypliny wiążące się z problematyką obrad. Patronat medialny warsztatów naukowych objął Portal farmer.pl oraz Miesięcznik Farmer.

Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z tematyką związaną z zastosowaniem, rolą i znaczeniem mikroorganizmów symbiotycznych w nauce i praktyce rolniczej. Na rynku krajowym i zagranicznym obserwuje się rosnące zainteresowanie biologicznymi metodami zwiększania plonowania i jakości plonów roślin, powodowane zarówno zwiększonym zainteresowaniem rolnictwem zrównoważonym i ekologicznym, jak i dostrzeganiem przez producentów rolnych ewidentnych korzyści ekonomicznych wynikających ze stosowania tych szczepionek.

Wśród uczestników warsztatów znaleźli się przedstawiciele:
Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB, Puławy
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Uniwersytetu Rolniczego  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin
Agrii Polska Sp. z o. o., Poznań
Bacto- Tech Sp. z o.o., Toruń
GRUPA INCO S.A. Zakład Produkcyjny w Suszu
INTERMAG Sp. z o.o., Olkusz
Lubelska Izba Rolnicza, Lublin
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
MYKOFLOR- Laboratorium Grzybów Mikoryzowych, Końskowola
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vet – Agro  Sp. z o.o., Lublin
Redakcja FARMER
Stowarzyszenie Ekosystem EM- Dziedzictwo Natury, Warszawa
Zakład Przetwórczo-Usługowo-Handlowy „BIOFOOD s.c”, Wałcz

{slimbox images/stories/zdjecia/2016/mikr2.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/mikr2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/mikr3.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/mikr3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/mikr4.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/mikr4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/mikr5.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/mikr5m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/mikr6.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/mikr6m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/mikr7.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/mikr7m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/mikr8.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/mikr8m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/mikr9.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/mikr9m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/mikr10.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/mikr10m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/mikr11.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/mikr11m.jpg

}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content