RZD Żelisławki

RZD Żelisławki – Dyrektor RZD musi być ekonomistą

15.02.16 Rolniczy Zakład Doświadczalny IUNG-PIB w Żelisławkach jest zlokalizowany w województwie pomorskim. Długoletni Dyrektor tej jednostki mgr inż. Sławomir Żur zawsze podkreśla, że obecnie kierujący przedsiębiorstwem rolnym, obok rozleglej wiedzy z zakresu technologii produkcji i ich wpływu na środowisko przyrodnicze, musi legitymować się wiedzą ekonomiczną. Inaczej mówiąc „Dyrektor RZD musi być ekonomistą”.

RZD Żelisławki ma ogólną powierzchnię około 600 ha, w tym użytki rolne to około 560 ha, a grunty orne to 530 ha. Obszar RZD jest dość silnie urzeźbiony. Występują głównie gleby bielicowe, również gleby brunatne, czarne ziemie i gleby bagienne.

Głównym kierunkiem działalności jest produkcja roślinna, a więc uprawa zbóż, buraka cukrowego, rzepaku. RZD produkuje i oferuje na rynkach zbytu duże partie poszczególnych ziemiopłodów. Istotne są więc zarówno ceny sprzedaży jak i koszty produkcji. Aby być konkurencyjnym w stosunku do innych przedsiębiorstw rolnych z tego regionu, o podobnym profilu produkcji, RZD musi kierować się rachunkiem ekonomicznym i wiedzą o sytuacji rynkowej, a także śledzić koniunkturę.

W przypadku RZD Żelisławki uzyskującego wysokie plony ziemiopłodów, a w efekcie oferującego duże ilości surowców roślinnych działalność Dyrektora RZD koncentruje się na takich problemach jak:
– sposoby obniżania kosztów i poprawy konkurencyjności,
– analiza rynków i poszukiwanie możliwości korzystnej sprzedaży dużych partii surowców ,
– pozbywanie się zbędnego mienia (budynków, budowli) lub poszukiwanie innych możliwości ich wykorzystania,
– poszukiwanie rozwiązań optymalnych, dostosowanych do istniejących uwarunkowań przyrodniczych (siedliskowych) i organizacyjno-ekonomicznych.

Przy dużej skali produkcji w/w problemy mają znaczenie fundamentalne. Nawet niewielka obniżka kosztów, czy nieco wyższa cena sprzedaży przy dużej skali produkcji przyczyniają się do poprawy ogólnych efektów gospodarowania. Liczy się więc efekt skali. Podejmowane decyzje muszą jednak respektować zasady zrównoważonego rozwoju, a więc także troskę o utrzymanie żyzności gleb.

Nie ulega wątpliwości, że są to problemy trudne, istotne zarówno z punktu widzenia bieżących efektów ekonomicznych, jak i perspektywicznego rozwoju. Warto podkreślić, że RZD Żelisławki pełni też i będzie pełnić rolę centrum innowacji i promocji nowych rozwiązań technologicznych. Prowadzi badania polowe we współpracy z zakładami naukowymi IUNG-PIB. Współpracuje również z firmami pracującymi na rzecz rolnictwa. Jego działalność jest oceniana przez Dyrekcję IUNG-PIB pozytywnie. Jednak decyzje samodzielnie podejmuje Dyrektor. Jest otwarty na współpracę z doradztwem i praktyką rolniczą regionu i całego kraju. Spełniając swą misję musi przezwyciężać trudności i bariery. Jak dotychczas robi to skutecznie, chociaż występują też uwarunkowania obiektywne, niezależne od działań i aktywności Dyrektora.

Aktualnie sytuacja w RZD IUNG-PIB Żelisławki wygląda niepokojąco z uwagi na złe przezimowanie upraw (zboża i rzepak) i przewidywaną konieczność przesiewu roślinami jarymi.

W swojej działalności Dyrektor RZD Żelisławki obok ryzyka ekonomicznego (spadek cen) musi liczyć się z ryzykiem związanym  z przebiegiem pogody w różnych okresach, zarówno zimą jak i w okresie wegetacji. Podobnie jak wszyscy rolnicy na wyższy poziom uzyskiwanych cen nie zawsze może liczyć. Musi więc szukać możliwości poprawy efektywności produkcji przez obniżanie kosztów, optymalizację nakładów, itp. Z całą pewnością jest więc ekonomistą.

{slimbox images/stories/zdjecia/2016/zeli2.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/zeli2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/zeli3.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/zeli3m.jpg

}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content