Warsztaty PIB

Warsztaty naukowe pt. „Wpływ działań WPR na przedsiębiorstwa rolne..”

05.02.16 W  dniach 03-04 lutego 2016 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach odbyły się warsztaty naukowe pt. „Wpływ działań WPR na organizację oraz efekty produkcyjne i ekonomiczne przedsiębiorstw rolnych o różnych kierunkach specjalizacji”

Były to inauguracyjne warsztaty Programu Wieloletniego IUNG-PIB ustanowionego na lata 2016-2020 i zostały zrealizowane w ramach zdania 1.8 i 2.7, wzięło w nich udział 45 osób.

Warsztaty rozpoczął Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Wiesław Oleszek, który przedstawił ogólną sytuację IUNG-PIB oraz zamierzenia na najbliższe lata w kontekście realizacji Programu Wieloletniego ustanowionego na lata 2016-2020.

Wygłoszone w dalszej kolejności referaty dotyczyły:
•    Siedliskowych i organizacyjnych uwarunkowań efektywności technologii produkcji roślinnej.
•    Roli RZD IUNG-PIB  w realizacji Programu Wieloletniego ustanowionego na lata 2016-2020.
•    Gospodarowania zasobami wody w rolnictwie.
•    Zmian w produkcji roślinnej w Polsce pod wpływem WPR – tendencji i skutków.

Wygłoszonym referatom towarzyszyła ożywiona dyskusja i wymiana poglądów.

{slimbox images/stories/zdjecia/2016/mat2.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/mat2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/mat3.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/mat3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/mat5.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/mat5m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/mat6.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/mat6m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/mat8.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/mat8m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/mat9.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/mat9m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/mat7.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/mat7m.jpg

}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content