Rolniczy Zakład Doświadczalny w Borusowej

Dla RZD IUNG-PIB w Borusowej Wisła bywa uciążliwa

21.01.16 Rolniczy Zakład Doświadczalny w Borusowej położony jest w województwie małopolskim w dorzeczu Wisły, 6 km poniżej ujścia Dunajca do Wisły. Powierzchnia zakładu wynosi 250 ha. Użytki rolne to 230 ha, w tym 212 ha stanowią grunty orne.

Borusowa leży w obrębie równiny Tarnobrzeskiej, mieszczącej się w zasięgu Kotliny Sandomierskiej. Jest to teren równinny, wzniesiony około 170 metrów n.p.m. Deniwelacje terenu są minimalne i mieszczące się w granicach 1 do 2 m z nachyleniem w kierunku północno-wschodnim, zgodnie z biegiem Wisły. Od strony północnej grunty orne usytuowane są wzdłuż wału Wisły na odcinku ponad 2 kilometry. Sąsiedztwo Wisły – Królowej Rzek Polskich bywa jednak uciążliwe.

Zdarzają się lata mokre kiedy wody Wisły występują z brzegów, a wysoki stan wody utrzymuje się dłużej. Następuje przesiąkanie wałów i woda podchodzi od dołu gruntów powodując zalewanie dużych powierzchni upraw. W rejonie wałów Zakład posiada około 50 ha gruntów ornych i wtedy straty są znaczne. Nie są to częste sytuacje, ale zwiększają one ryzyko gospodarowania. Należy również nadmienić że RZD Borusowa posiada w tzw. międzywalu Wisły 25 ha gruntów ornych, które są często zalewane. W ostatnim 2015 roku z tych gruntów udało się zebrać plony. Natomiast rok wcześniej prawie nic nie zebrano, a nakłady poniesiono.

Główne uprawy to: rzepak ozimy, buraki cukrowe, zboża (pszenica ozima, jara, jęczmień jary).
W 2015 roku powierzchnia zasiewów przedstawiała się następująco:

– pszenica ozima                     113,9 ha
– pszenica jara                             9,8 ha
– jęczmień jary                          12,0 ha
– rzepak ozimy                           40,1 ha
– buraki cukrowe                      36,2 ha

Rok 2015 był dla RZD Borusowa rokiem korzystnym pod względem plonów. Jedynie zboża jare ze względu na występujące okresowe braki opadów dały relatywnie niższe plony. Pszenica ozima plonowała w zależności od odmiany i pola od 6,4 t/ha do 10,0 t/ha. Średni plon to 8,02 t/ha. Średni plon pszenicy jarej 5,7 t/ha, jęczmienia jarego 5,1 t/ha. Rzepak ozimy plonował na poziomie 3,6 t/ha. Uzyskany plon buraków cukrowych to 71,2 t/ha przy polaryzacji cukru 16,5%.

Osiągane wysokie plony, obok dobrych gleb, są wynikiem prawidłowej i terminowej agrotechniki, racjonalnego nawożenia i ochrony roślin.
RZD Borusowa funkcjonuje w rejonie rozdrobnionego rolnictwa. Jednak pola RZD w Borusowej są uważnie obserwowane przez okolicznych rolników, którzy gospodarują w podobnych warunkach siedliskowych. Niektóre rozwiązania agrotechniczne czasem stosują oni w swoich gospodarstwach.

W 2015 roku były realizowane trzy doświadczenia:
1)    Ocena efektywności technologii produkcji roślinnej w zróżnicowanych warunkach gospodarowania.
2)    Plonowanie, zdrowotność i jakość ziarna odmian pszenicy ozimej w zależności od terminu siewu.
3)    Integrowana technologia produkcji jęczmienia jarego nagonasiennego,, Gawrosz”.
Specyfikę RZD Borusowa ilustrują zdjęcia zamieszczone poniżej.
                                                                   Opracował: Dyrektor RZD w Borusowej – Marian Cegielski

{slimbox images/stories/zdjecia/2016/bor2.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/bor2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/bor3.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/bor3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/bor6.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/bor6m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/bor4.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/bor4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/bor5.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/bor5m.jpg

}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content