Spotkanie noworoczne

Spotkanie noworoczne 2016 r. w IUNG-PIB

12.01.16 W dniu 11.01.2016 r. w Sali Kongresowej IUNG-PIB odbyło się spotkanie noworoczne. Obok aktualnie zatrudnionych i emerytowanych pracowników i doktorantów, wzięli w nim udział także przedstawiciele RZD oraz  Oddziału Centralnej Biblioteki Rolniczej. Spotkanie, któremu przewodniczyli prof. dr hab. Teresa Doroszewska i prof. dr hab. Stanisław Krasowicz było okazją do oceny dokonań w roku 2015, wręczenia nagród i dyplomów oraz złożenia życzeń.

W świąteczno-noworoczny nastrój, uczestników spotkania, wprowadził Zespół Wokalny „Music Club 2” działający przy Szkole Podstawowej nr 2 w Puławach. Zespół ten jest kierowany przez Panie Magdalenę Gawrońską i Renatę Szelewicką-Karolik.  Dla dzieci występ w Pałacu był dużym przeżyciem. Zostały one nagrodzone burzliwymi oklaskami.

Następnie Dyrektor IUNG-PIB omówił ważniejsze dokonania i osiągnięcia Instytutu w roku 2015, zwracając uwagę zarówno na osiągnięcia publikacyjne, badania statutowe i programy wieloletnie, projekty jak i przedsięwzięcia inwestycyjne ( Innowacyjno-Naukowe Centrum Badań Rolniczych – INCBR) zakończone w roku 2015. Prof. dr hab. Wiesław Oleszek uwypuklił też czynniki, które będą istotne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju IUNG-PIB.

Dyrektor poinformował też, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał  w roku 2015 nagrodę zespołowi pracowników IUNG-PIB za pracę „Racjonalna gospodarka nawozami”
W skład Zespołu weszli:
1) dr Tamara Jadczyszyn
2) dr Piotr Ochal
3) dr Agnieszka Rutkowska
4) dr Kazimierz Kęsik
5) dr Anna Kocoń
6) mgr Damian Wach
7) mgr Beata Jurga
8) dr Dorota Pikuła
9) dr hab. Anna Podleśna
10) dr Ryszard Winiarski
11) prof .dr hab. Alicja Pecio
12) mgr Czesław Pietruch

Ponadto dwa zespoły autorskie zostały wyróżnione przez Ministra Rolnictwa.
Zespól autorski z Zakładu Uprawy Roślin Zbożowych  za „Opracowanie i wdrożenie do praktyki rolniczej technologii produkcji ziarna zbóż gwarantujących wysoką jakość bezpieczeństwa zdrowotnego”.  Skład Zespołu to:
1)    Prof. dr hab. Grażyna Podolska
2)    Prof. dr hab. Kazimierz Noworolnik
3)    Dr hab. Alicja Sułek
4)    Dr hab. Jerzy Grabiński
5)    Dr hab. Danuta Leszczyńska
6)    Dr hab. Bogusława Jaśkiewicz
7)    Mgr Edyta Boguszewska

Drugie wyróżnienie otrzymał Zespól autorski za temat „Opracowanie i wdrożenie do praktyki laboratoryjnej nowej procedury badawczej oznaczania w glebach mineralnych zawartości przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu” W skład tego Zespołu weszli:

1)    Dr Kazimierz Kęsik
2)    Dr Tamara Jadczyszyn
3)    Prof. dr hab. Wojciech Lipiński – Dyrektor KSCH-R
4)    Dr Beata Boreczek – GLACH
5)    Dr Piotr Ochal
6)    Mgr inż. Beata Jurga
Dyrektor poinformował, że nagrody i wyróżnienia będą wręczone w MRiRW w dniu 14.01.2016 r.

Wręczono również nagrody Dyrektora Instytutu. Nagrodę I stopnia za opracowanie zbiorowe nt.” Mapy odczynu gleb Polski na potrzeby wyznaczania obszarów z ograniczeniami naturalnymi”. Otrzymał zespół w składzie:
1)    dr Bożena Smreczak
2)    mgr Artur Łopatka
3)    mgr Piotr Koza
4)    dr Grzegorz Siebielec
5)    mgr Radosław Kaczyński
6)    dr Jan Jadczyszyn
7)    mgr Magdalena Łysiak

Nagrodę II stopnia  za opracowanie trzech wydań podręcznika pt. „Wademekum klasyfikatora gleb” otrzymał  zespół w składzie:
1)    prof. dr hab. Franciszek Woch
2)    prof. dr hab. Ewa Antonina Czyż
3)    dr Andrzej Księżniak
4)    dr Eugeniusz Nowocień
5)    dr Zbigniew Tałałaj
6)    dr Jacek Niedźwiecki
7)    dr Alina Bochniarz
8)    dr Jan Jadczyszyn
9)    dr Zygmunt Oczoś
Wśród wyróżnionych był też dr inż. Piotr Kozera – Dyrektor RZD w Werbkowicach, który otrzymał nagrodę II stopnia za efektywne, sprawne i racjonalne zarządzanie RZD IUNG-PIB w Werbkowicach. Krótką charakterystykę zaangażowania dr inż. Piotra Kozery oraz działalności RZD w Werbkowicach,  przedstawił prof. dr hab. Stanisław Krasowicz. Odbierając nagrodę dr inż. Piotr Kozera złożył Dyrekcji, Radzie Naukowej i wszystkim pracownikom IUNG-PIB serdeczne życzenia noworoczne. Podkreślił też, że nagrodę traktuje także jako wyraz uznania dla załogi RZD w Werbkowicach, którym kieruje  od 2010 r.

Na zakończenie oficjalnej części prof. dr hab. Wiesław Oleszek podziękował za współpracę i zaangażowanie współpracownikom, Radzie Naukowej, Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” i kierownikom oraz  pracownikom zakładów naukowych i działów obsługi. W imieniu Rady Naukowej i pracowników prof. dr hab. Jan Kuś złożył życzenia  Dyrekcji, gratulując jednocześnie dotychczasowych dokonań. Uroczystość zakończyły życzenia, toast i i poczęstunek.

{slimbox images/stories/zdjecia/2016/SN2.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/SN2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/SN3.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/SN3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/SN4.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/SN4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/SN5.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/SN5m.jpg

}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content