O IUNG na stronach MNiSW

Informacja ze strony internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

wtorek, 17 lutego 2015

Tytuł artykułu: Dwa polskie instytuty naukowe z dotacjami po 2,5 mln euro                                                                       

Niemal 2,5 mln euro dla każdej jednostki badawczej – Komisja Europejska ogłosiła wyniki konkursu w ramach instrumentu „ERA Chairs”. Wśród przyszłych 13 beneficjentów znalazły się dwa polskie instytuty naukowe. ERA Chairs jest jednym z instrumentów na rzecz poszerzania udziału w Horyzoncie 2020.

W Polsce finansowanie otrzymają Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk i Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy. Dotacje z instrumentu uzyska łącznie 13 jednostek badawczych z Chorwacji, Cypru, Estonii, Polski, Portugalii i Rumunii. Wniosków wpłynęło znacznie więcej – aż 88. W ramach wcześniejszego pilotażowego konkursu status ERA Chair został przyznany także Instytutowi Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk.

Komisja Europejska ogłosiła listę zwycięskich instytucji w ostatni czwartek. Było to pierwsze (poza pilotażem) przyznanie dotacji z instrumentu „ERA Chairs”. Każda jednostka otrzyma niemal 2,5 mln euro. Wnioski o finansowanie będzie można składać jeszcze dwukrotnie – w 2017 i 2019 r. Łączny budżet instrumentu „ERA Chairs” wyniesie 240 mln euro.

Konkurs na ERA Chairs  ma na celu zatrudnienie w jednostce takiego kierownika katedry, który przyciągnie większą liczbę utalentowanych pracowników i podniesie poziom badań.  Rekrutacja na stanowisko szefa takiej katedry jest otwarta,  aplikujący naukowiec musi jednak reprezentować odpowiednio wysoki poziom naukowy.

Horyzont 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program finansowania badań naukowych i innowacji. Budżet programu to niemal 80 mld euro. Jednym z jego elementów są tzw. działania na rzecz poszerzania udziału. Ich celem jest zmniejszenie nierówności pomiędzy regionami UE w zakresie sięgania po środki Horyzontu 2020, tak aby pełniej wykorzystać potencjał naukowy całej Europejskiej Przestrzeni Badawczej. W skład pakietu poszerzania udziału wchodzą oprócz ERA Chairs także instrumenty  „Teaming for Excellence” oraz „Twinning”.

Zwiększenie polskiego udziału w Horyzoncie 2020 jest jednym ze strategicznych celów Ministerstwa Nauki  i Szkolnictwa Wyższego.  link do strony                    powrót

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content