O IUNG na stronach MNiSW

Informacja ze strony internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

wtorek, 17 lutego 2015

Tytuł artykułu: Dwa polskie instytuty naukowe z dotacjami po 2,5 mln euro                                                                       

Niemal 2,5 mln euro dla każdej jednostki badawczej – Komisja Europejska ogłosiła wyniki konkursu w ramach instrumentu „ERA Chairs”. Wśród przyszłych 13 beneficjentów znalazły się dwa polskie instytuty naukowe. ERA Chairs jest jednym z instrumentów na rzecz poszerzania udziału w Horyzoncie 2020.

W Polsce finansowanie otrzymają Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk i Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy. Dotacje z instrumentu uzyska łącznie 13 jednostek badawczych z Chorwacji, Cypru, Estonii, Polski, Portugalii i Rumunii. Wniosków wpłynęło znacznie więcej – aż 88. W ramach wcześniejszego pilotażowego konkursu status ERA Chair został przyznany także Instytutowi Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk.

Komisja Europejska ogłosiła listę zwycięskich instytucji w ostatni czwartek. Było to pierwsze (poza pilotażem) przyznanie dotacji z instrumentu „ERA Chairs”. Każda jednostka otrzyma niemal 2,5 mln euro. Wnioski o finansowanie będzie można składać jeszcze dwukrotnie – w 2017 i 2019 r. Łączny budżet instrumentu „ERA Chairs” wyniesie 240 mln euro.

Konkurs na ERA Chairs  ma na celu zatrudnienie w jednostce takiego kierownika katedry, który przyciągnie większą liczbę utalentowanych pracowników i podniesie poziom badań.  Rekrutacja na stanowisko szefa takiej katedry jest otwarta,  aplikujący naukowiec musi jednak reprezentować odpowiednio wysoki poziom naukowy.

Horyzont 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program finansowania badań naukowych i innowacji. Budżet programu to niemal 80 mld euro. Jednym z jego elementów są tzw. działania na rzecz poszerzania udziału. Ich celem jest zmniejszenie nierówności pomiędzy regionami UE w zakresie sięgania po środki Horyzontu 2020, tak aby pełniej wykorzystać potencjał naukowy całej Europejskiej Przestrzeni Badawczej. W skład pakietu poszerzania udziału wchodzą oprócz ERA Chairs także instrumenty  „Teaming for Excellence” oraz „Twinning”.

Zwiększenie polskiego udziału w Horyzoncie 2020 jest jednym ze strategicznych celów Ministerstwa Nauki  i Szkolnictwa Wyższego.  link do strony                    powrót

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content