Projekt GREENLAND

Powrót

Sustainable management and gentle remediation of trace element contaminated land

 

Akronim: GREENLAND
Projekt realizowany w ramach 7 Programu Ramowego
Dyscyplina: KBBE.2010.3.5-01: Biotechnology for the environment – Soil and water treatment and bioremediation

Okres realizacji: 1.01.2011 – 31.12.2014

Zanieczyszczenie gleb metalami śladowymi może stanowić zagrożenie dla jakości żywności, wód powierzchniowych i gruntowych, bioróżnorodności a także zdrowia człowieka i zwierząt.
Projekt skupia się na tanich i bezpiecznych środowiskowo metodach fitoremediacji gleb zanieczyszczonych metalami. Metody te są stosowane w praktyce w ograniczonym zakresie. Ograniczenia w szerszym zastosowaniu wynikają z braku zintegrowanej oceny trwałości remediacji i ilościowo wyrażonych korzyści środowiskowych, a także narzędzi do wyboru najbardziej odpowiedniej metody dla określonego obiektu.
Kluczową częścią projektu jest ocena wieloletnich polowych doświadczeń fitoremediacyjnych, zlokalizowanych w różnych krajach i reprezentujących różne typy zanieczyszczenia i metody remediacji.

Zasadniczymi celami projektu są:
– Ocena skuteczności i trwałości fitoremediacji na obiektach pilotażowych
– Przygotowanie zestawu testów do oceny skuteczności i monitorowania fitoremediacji
– Technologiczne testy przydatności biomasy z rekultywowanych obiektów
– Przygotowanie narzędzi i wytycznych wspomagających podejmowanie decyzji odnośnie wyboru metody fitoremediacji

Odbiorcami wyników projektu będą, oprócz środowiska naukowego, firmy zajmujące się praktycznym stosowaniem metod fitoremediacji oraz jednostki administracyjne podejmujące decyzje odnośnie kierowania publicznych środków na zarządzanie zanieczyszczonymi glebami.

Więcej informacji: Dr Grzegorz Siebielec, gs@iung.pulawy.pl

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content