Projekt pt: „Opracowanie systemu uprawy gleby dla rolnictwa zrównoważonego”

 

Powrót

Projekt pt: „Opracowanie systemu uprawy gleby dla rolnictwa zrównoważonego” o numerze WND-POIG.01.03.01-00-042/09 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Celem projektu jest opracowanie metody uprawy roli zmniejszającej liczebność oraz masę chwastów występujących w zbiorowiskach upraw polowych oraz zwiększającej zawartość materii organicznej w glebie i jej aktywność biologiczną.

Zakłada się, że poprzez opracowanie odpowiedniej techniki uprawy (przygotowania pola pod zasiew) można będzie istotnie ograniczyć stopień zachwaszczenia łanu i gleby, a tym samym zmniejszyć zużycie przemysłowych środków produkcji (głównie herbicydów). Dodatkowo wprowadzenie takiego sposobu uprawy roli powinno zmniejszyć energochłonność i pracochłonność zabiegów uprawowych. System taki jest niezbędny dla technicznej i „ekologicznej” modernizacji rolnictwa w kierunku zrównoważenia produkcji oraz poprawy konkurencyjności gospodarstw.

Realizacja projektu umożliwi również dopracowanie narzędzia (spulchniacza obrotowego), przy pomocy którego można będzie kierunkować skutki zabiegu, np. stymulować wschody nasion chwastów po zbiorach.

Prace badawczo-rozwojowe będą prowadzone w oparciu o trwałe, ścisłe doświadczenia łanowe (płodozmianowe) założone w dwóch siedliskach:

  • na glebie płowej wytworzonej z gliny piaszczystej w SD IUNG-PIB w Jelczu-Laskowicach (powiat Oława, woj. dolnośląskie);
  • na glebie brunatnej właściwej o składzie granulometrycznym pyłu ilastego w gospodarstwie indywidualnym zlokalizowanym w Rogowie (powiat Zamość, woj. lubelskie).

W doświadczeniach będą porównywane 3 systemy uprawy roli:

  • Technika tradycyjna (płużna) z pożniwnym pozostawianiem słomy w postaci sieczki, oparta na orce pługiem odkładnicowym z doprawianiem roli tradycyjnymi narzędziami
  • Technika uproszczona z pożniwnym pozostawianiem słomy w postaci sieczki, stosowany spulchniacz obrotowy do pożniwnej i przedsiewnej uprawy roli
  • Siew bezpośredni (uprawa zerowa) siewnikiem specjalnym, z mulczowaniem powierzchni gleby rozdrobnioną słomą.

W ramach projektu będą realizowane przez IUNG-PIB następujące zadania:

  • Ocena właściwości fizycznych gleby (wilgotność przy pomocy sondy profilowej PR2/6 oraz zwięzłość gleby przy użyciu penetrologgera).
  • Ocena chemicznych właściwości gleby w warstwach: 0-5 cm, 5-15 cm, 15-30 cm
  • Ocena biologicznej aktywności gleby w warstwach: 0-5 cm i 15-30cm
  • Ocena zachwaszczenia łanu i gleby
  • Ocena produkcyjno-ekonomiczna poszczególnych technik uprawy wg wybranych wskaźników.

Jednocześnie doskonalona będzie konstrukcja spulchniacza obrotowego i agregatu uprawowo-siewnego opartego na spulchniaczu jako uniwersalnej części uprawowej. Agregat zastąpi kilka obecnie oddzielnie stosowanych maszyn. Przygotowane zostanie wdrożenie produkcji przemysłowej agregatu. Projekt obejmuje także promocję zarówno nowego systemu uprawy roli, jak i nowego narzędzia.

 

Relacja z obchodów Dnia Pola w Rogowie 

 

Spotanie z rolnikami w Starym Polu

 

Warsztaty terenowe IUNG-PIB na Zamojszczyźnie

Kontakt: dr Janusz Smagacz, tel. 81 8863421 wew. 291; e-mail: smagacz@iung.pulawy.pl

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content