Projekt IGRE

 

                                                             strona www projektu                                                    powrót

                                    

Cel ogólny:

Celem ogólnym projektu, realizowanego przez konsorcjum naukowe, jest opracowanie indeksu gatunkowego oraz optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych

Cele główne:
  • stworzenie katalogu wzorców cech jakościowych odmian/rodów zbóż, buraków cukrowych, kukurydzy, sorgo, przeznaczonych do produkcji biopaliw i biogazu
  • określenie katalogu modelowych technologii produkcji w danych warunkach glebowych i klimatycznych (rejonizacja) dla ww. roślin przeznaczonych do produkcji biopaliw i biogazu,
  • opracowanie programu komputerowego do wyznaczania optymalnej technologii produkcji ww. roślin przeznaczonych do produkcji biopaliw i biogazu z uwzględnieniem aspektów klimatyczno-glebowych, ekologicznych oraz ekonomicznych.
Cele pomocnicze:
  • opracowanie wykazu aktualnie istniejących odmian najbardziej przydatnych do produkcji na biopaliwa i biogaz,
  • opracowanie wzorcowych z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju modeli gospodarstw i przedsiębiorstw zajmujących się produkcją wymienionych roślin energetycznych (zalecanych do wdrożenia w praktyce gospodarczej) ,
  • wykonanie studium makroekonomicznego perspektyw uprawy roślin energetycznych w Polsce.

W ramach projektu w IUNG-PIB realizowane będą następujące zadania:

  • Założenie i prowadzenie doświadczeń polowych w różnych wariantach agrotechniki (nawożenie, ochrona), w zróżnicowanych uwarunkowaniach glebowych i klimat.
  • Analiza uzyskanych w warunkach polowych wyników doświadczeń w różnych wariantach agrotechniki (nawożenie, ochrona), w zróżnicowanych uwarunkowaniach glebowych i klimatycznych,
  • Wyznaczenie modelowych technologii produkcji badanych roślin dla danych warunkach glebowych i klimatycznych.
  • Określenie wartości nawozowej kompostu powstałego po biogazowaniu oraz wskazanie optymalnego wykorzystania pozostałości pofermentacyjnych powstałych przy produkcji bioetanolu.

kontakt: mmatyka@iung.pulawy.pl

             Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
             Katedra Zarządzania i Prawa   e-mail: igre@up.poznan.pl

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content