Pamiętnik Puławski Zeszyt 146

TREŚĆ

1. M. Korsak-Adamowicz, J. Starczewski, D. Dopka – Realizacja krajowego programu rolnośrodowiskowego we wschodniej części województwa mazowieckiego pełny tekst
2. I. Kropsz – Działalność pozarolnicza gospodarstw rolnych na terenie Dolnego Śląska pełny tekst
3. M.J. Król, A. Perzyński, A. Leśniak – Wykorzystanie słomy jako źródła węgla w wiązaniu wolnego azotu przez bakterie z rodzaju Azospirillum pełny tekst
4. K. Łęczycki – Preferencje rolników w zakresie inwestycji infrastrukturalnych na obszarach wiejskich pełny tekst
5. A. Marcysiak – Struktura dochodów gospodarstw rolniczych o różnej powierzchni pełny tekst
6. A. Mirończuk – Makroekonomiczne uwarunkowania rolnictwa ekologicznego w Polsce pełny tekst
7. M. Nowakowski, J. Szymczak-Nowak – Wpływ nawożenia obornikiem i słomą na jakość technologiczną czterech odmian buraka cukrowego pełny tekst
8. M. Nowakowski, J. Szymczak-Nowak – Wpływ nawożenia obornikiem i słomą na wschody i plony czterech odmian buraka cukrowego pełny tekst
9. B. Piechowicz – Źródła finansowania inwestycji w gospodarstwach rolnych pełny tekst
10. R. Pudełko – Interpolacje map plonów pełny tekst
11. A.M. Rak, J.M. Rak – Determinanty rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej rolników indywidualnych (na przykładzie gminy Brańsk) pełny tekst
12. E. Szeleźniak – Skuteczność chwastobójcza tralkoksydymu w zależności od gatunku i fazy rozwojowej chwastów oraz fizykochemicznych właściwości adiuwantów pełny tekst
13. B. Wiewióra – Występowanie chorób w uprawie jęczmienia jarego w latach 2000-2002 i ich wpływ na plon ziarna oraz jego zdrowotność pełny tekst

CONTENTS
1. M. Korsak-Adamowicz, J. Starczewski, D. Dopka – Implementation of the national agro-environmental programme in the eastern part of mazowieckie voivodship
2. I. Kropsz – Non-agricultural activity of farms in the Lower Silesia region
3. M.J. Król, A. Perzyński, A. Leśniak – Utilisation of straw in fixation of nitrogen by Azospirillum spp. strains of bacteria
4. K. Łęczycki – Farmers preferences as regards infrastructural investments in rural areas
5. A. Marcysiak – The structure of farms income differenced according to the area
6. A. Mirończuk – Macroeconomic conditions of organic farming in Poland
7. M. Nowakowski, J. Szymczak-Nowak – The effect of farmyard manure and straw fertilisation on processing quality of four sugar beet cultivars
8. M. Nowakowski, J. Szymczak-Nowak – The effect of farmyard manure and straw fertilisation on germination and yield of four sugar beet cultivars
9. B. Piechowicz – Sources of financing agricultural development
10. R. Pudełko – Interpolation of yield maps
11. A.M. Rak, J.M. Rak – Determinants of development of non-agricultural economic activity of farmers as exemplified by the Brańsk gmina
12. E. Szeleźniak – Tralkoxydim efficacy depends on weed species, weed stages and physical-chemical properties of adjuvants
13. B. Wiewióra – Diseases occurrence in crop of spring barley in the years 2000-2002 and their influence on yield and seed health

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content