Pamiętnik Puławski Zeszyt 145

TREŚĆ

1. T. Dąbkowska, E. Stupnicka-Rodzynkiewicz, T. Łabza – Zachwaszczenie upraw zbóż w gospodarstwach ekologicznym, konwencjonalnym i intensywnym na wybranych przykładach z Małopolski pełny tekst
2. A. Dobrzański, J. Pałczyński – Porównanie zachwaszczenia w ekologicznej i nieekologicznej uprawie fasoli pełny tekst
3. K. Domaradzki, M. Badowski, H. Rola, T. Sekutowski – Zróżnicowanie florystyczne agrofitocenoz zbóż na Dolnym Śląsku w różnych systemach gospodarowania pełny tekst
4. D. F. Dostatny, E. Małuszyńska – Skład gatunkowy chwastów podczas wegetacji i w materiale ze zbioru w uprawach ekologicznych i konwencjonalnych pełny tekst
5. B. Feledyn-Szewczyk, I. Duer, M. Staniak – Bioróżnorodność flory segetalnej w roślinach uprawianych w ekologicznym, integrowanym i konwencjonalnym systemie produkcji rolnej pełny tekst
6. M. Grabowska-Orządała, T. Dąbkowska, T. Łabza – Zachwaszczenie upraw zbóż i bioindykacja wybranych właściwości glebowych w systemie ekologicznym i konwencjonalnym. I. Wybrane wskaźniki zachwaszczenia w latach 1999 i 2005 pełny tekst
7. M. Grabowska-Orządała, T. Dąbkowska, T. Łabza – Zachwaszczenie upraw zbóż i bioindykacja wybranych właściwości glebowych w systemie ekologicznym i konwencjonalnym. II. Ocena wybranych właściwości gleby w latach 1999 i 2005 za pomocą chwastów jako bioindykatorów pełny tekst
8. K. Heller, K. Adamczewski, P. Baraniecki – Zbiorowiska chwastów segetalnych w uprawach konopi pełny tekst
9. S. Jakubiak, K. Adamczewski – Zachwaszczenie zbóż ozimych w warunkach intensywnej uprawy pełny tekst
10. A. Jezierska-Domaradzka, E. Kuźniewski – Zachwaszczenie upraw zbóż na polach wybranych gospodarstw ekologicznych i tradycyjnych Opolszczyzny pełny tekst
11. J. Kapeluszny, M. Haliniarz – Flora chwastów w gospodarstwach intensywnych oraz nie stosujących herbicydów na glebach rędzinowych Lubelszczyzny pełny tekst
12. M. Korczyński, E. Krasicka-Korczyńska – Struktura zachwaszczenia upraw gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych w gminie Szubin (woj. kujawsko-pomorskie) pełny tekst
13. T. Korniak – Zachwaszczenie upraw wierzby w północno-wschodniej części Polski pełny tekst
14. I. Kutyna, T. Leśnik – Porównanie zachwaszczenia niektórych roślin uprawnych w ekologicznym i konwencjonalnym intensywnym systemie gospodarki rolnej w Jesionowie na Pomorzu Zachodnim pełny tekst
7. M. Grabowska-Orządała, T. Dąbkowska, T. Łabza – Zachwaszczenie upraw zbóż i bioindykacja wybranych właściwości glebowych w systemie ekologicznym i konwencjonalnym. II. Ocena wybranych właściwości gleby w latach 1999 i 2005 za pomocą chwastów jako bioindykatorów pełny tekst
8. K. Heller, K. Adamczewski, P. Baraniecki – Zbiorowiska chwastów segetalnych w uprawach konopi pełny tekst
9. S. Jakubiak, K. Adamczewski – Zachwaszczenie zbóż ozimych w warunkach intensywnej uprawy pełny tekst
10. A. Jezierska-Domaradzka, E. Kuźniewski – Zachwaszczenie upraw zbóż na polach wybranych gospodarstw ekologicznych i tradycyjnych Opolszczyzny pełny tekst
11. J. Kapeluszny, M. Haliniarz – Flora chwastów w gospodarstwach intensywnych oraz nie stosujących herbicydów na glebach rędzinowych Lubelszczyzny pełny tekst
12. M. Korczyński, E. Krasicka-Korczyńska – Struktura zachwaszczenia upraw gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych w gminie Szubin (woj. kujawsko-pomorskie) pełny tekst
13. T. Korniak – Zachwaszczenie upraw wierzby w północno-wschodniej części Polski pełny tekst
14. I. Kutyna, T. Leśnik – Porównanie zachwaszczenia niektórych roślin uprawnych w ekologicznym i konwencjonalnym intensywnym systemie gospodarki rolnej w Jesionowie na Pomorzu Zachodnim pełny tekst
15. J. Rola, T. Sekutowski, H. Rola, M. Badowski – Bioróżnorodność zbiorowisk chwastów na plantacjach wierzby krzewiastej (Salix viminalis L.) na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego pełny tekst
16. T. Skrajna, J. Skrzyczyńska – Zachwaszczenie zbóż ozimych w różnych typach gospodarstw w powiecie mińskim pełny tekst
17. J. Skrzyczyńska, Z. Rzymowska – Zmiany w zachwaszczeniu zbóż w gospodarstwach ekologicznych i tradycyjnych Podlasia Zachodniego w latach 1999-2000 i 2005-2006 pełny tekst
18. Z. Sobisz – Porównanie zachwaszczenia zbóż na polach wybranych gospodarstw ekologicznych i tradycyjnych w Słowińskim Parku Narodowym pełny tekst
19. T. Stosik – Wpływ sposobu gospodarowania na strukturę zachwaszczenia pól centralnej części Borów Tucholskich pełny tekst
20. Cz. Trąba, J. Majda, P. Wolański – Zbiorowiska roślinne towarzyszące plantacjom Salix cordata „Americana” Hort. i Salix viminalis L. na terenie województwa podkarpackiego pełny tekst
21. J. Tyburski, B. Rychcik – Zachwaszczenie pszenicy ozimej w gospodarstwie ekologicznym i konwencjonalnym na Pojezierzu Ełckim pełny tekst
22. Z. Wnuk, M. Ziaja – Zbiorowiska towarzyszące uprawom roślin dla celów energetycznych w Leszczawie Dolnej gmina Bircza pełny tekst
23. W. Wojciechowski, J. Zawieja – Oddziaływanie płodozmianów specjalistycznych na dynamikę zachwaszczenia pól pełny tekst
CONTENTS
1. T. Dąbkowska, E. Stupnicka-Rodzynkiewicz, T. Łabza – Weed infestation of cereals in organic, conventional and intensive farms in Małopolska region
2. A. Dobrzański, J. Pałczyński – The comparison of weed infestation of bean in organic and non-ecological systems
3. K. Domaradzki, M. Badowski, H. Rola, T. Sekutowski – Floristic differentiation of cereal agrophytocenosis in different farming systems in Lower Silesia re-gion
4. D. F. Dostatny, E. Małuszyńska – Floral composition of weeds during the vegetation and in seed material on the organic and conventional fields
5. B. Feledyn-Szewczyk, I. Duer, M. Staniak – Biodiversity of weed flora in crops cultivated in organic, integrated and conventional production systems
6. M. Grabowska-Orządała, T. Dąbkowska, T. Łabza – Weed infestation of cereals and bioindication of selected soil properties in organic and conventional farming systems. I. Selected indices of weed infestation in 1999 and 2005
7. M. Grabowska-Orządała, T. Dąbkowska, T. Łabza – Weed infestation of cereals and bioindication of selected soil properties in organic and conventional farming systems. II. Assessment of selected soil properties in 1999 and 2005 using weeds as bioindicators
8. K. Heller, K. Adamczewski, P. Baraniecki – Weed communities in hemp
9. S. Jakubiak, K. Adamczewski – Weed infestation in winter cereals as a result of intensive cropping system
10. A. Jezierska-Domaradzka, E. Kuźniewski – Weed infestation of cereals in selected organic and conventional farms in Opole region
11. J. Kapeluszny, M. Haliniarz – Flora of weeds in the farms with intensive degree of chemical treatment and herbicides-free on rendzina soils in the Lublin region
12. M. Korczyński, E. Krasicka-Korczyńska – Weed infestation structure in organic and conventional farms (Szubin commune, kujawsko-pomorskie voivode-ship)
13. T. Korniak – Weed infestation of willow coppice plantations in north-eastern Po-land
14. I. Kutyna, T. Leśnik – Comparison of weeds infestation of some crops cultivated in organic and intensive farming systems at Jesionowo on West Pomerania
15. J. Rola, T. Sekutowski, H. Rola, M. Badowski – Biodiversity of weed communities on willow (Salix viminalis L.) plantation in the dolnośląskie and opolskie voivodeship
16. T. Skrajna, J. Skrzyczyńska – Weed infestation of winter cereals in various types of farms in the Mińsk Mazowiecki administrative district
17. J. Skrzyczyńska, Z. Rzymowska – Changes in weed infestation of cereals in organic and traditional farms in Western Podlasie between 1999-2000 and 2005-2006
18. Z. Sobisz – Comparison of weed infestation of cereal crops on selected organic and traditional fields in Słowiński national park
19. T. Stosik – Influence of the farming system on weed of the fields in the central part of Bory Tucholskie
20. Cz. Trąba, J. Majda, P. Wolański – Plant communities accompanying plantations of Salix cordata „Americana” Hort. i Salix viminalis L. in the podkarpackie voi-vodeship
21. J. Tyburski, B. Rychcik – Weed infestation of winter wheat grown in organic and conventional farm in the area of Elk lakeland
22. Z. Wnuk, M. Ziaja – Weed communities in energetic crops in Leszczawa Dolna (Bircza commune)
23. W. Wojciechowski, J. Zawieja – The influence of specialized crop rotations on weed infestation

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content